ATOSS Nederland

Over ATOSS

Workforce management zit al bijna 30 jaar in het bloed van ATOSS. Bijna 5.000 klanten in meer dan 40 landen vertrouwen dagelijks op onze innovatieve workforce management oplossing. Dat er zoveel klanten voor ATOSS hebben gekozen, komt omdat ATOSS een pionier is op het gebied van workforce management. Wij hebben heel goed voor ogen hoe we het leven op de werkvloer kunnen verbeteren en hoe we waarde kunnen creëren voor onze klanten. We creëren waarde door het verhogen van de efficiëntie van personeel, maar ook door het verhogen van de medewerkers- en klanttevredenheid.

ATOSS levert meerwaarde op drie gebieden: consulting, software en professional Services.

Proces- en potentieelanalyse

Bent u benieuwd naar het potentieel wat er in uw organisatie nog onbenut is? Wij komen graag langs om in een dag, samen met u en relevante medewerkers rondom het workforce management proces, te kijken wat het potentieel is. Dit heeft voor u de volgende voordelen:

 • U krijgt duidelijk in kaart hoe de wfm-processen in uw organisatie lopen
 • U krijgt een duidelijk inzicht in waar de knelpunten zich bevinden
 • U krijgt een business case, om zo een goede beslissing te kunnen maken

Ondersteuning bij marktverkenning

Wanneer een organisatie een nieuw workforce management pakket zoekt is het lang niet altijd even duidelijk waaraan dit pakket moet voldoen. ATOSS helpt klanten bij het bepalen van functionele eisen. Deze stap is zeer aan te raden voordat een organisatie diverse pakketten gaat bekijken.
 

Strategisch WFM-advies

Flexibilisering van arbeid is een doeltreffend instrument om productiviteit en de concurrentiepositie in het algemeen van een organisatie te verbeteren. Het opnieuw inrichten van arbeidstijd modellen is echter een vraagstuk dat zonder hulp van externe partijen moeilijk professioneel en economisch op te lossen is. Precies hier komt de ervaring van onze consultants van pas. Zij analyseren uw specifieke situatie en adviseren u over de ontwikkeling en realisatie van nieuwe arbeidstijdmodellen. Dit doen ze zonder eisen vanuit wet- en regelgeving, de cao of de organisatie zelf uit het oog te verliezen.

Personeelsadministratie

Medewerker gegevens kunnen zeer makkelijk en flexibel beheerd worden in de ATOSS oplossing. Hierdoor heeft de planner altijd de juiste en meest accurate informatie bij de hand. Ook wordt hierdoor de gewerkte tijd automatisch omgezet in de juiste looncomponenten.
 

Forecasting

De ATOSS oplossing voorspelt automatische bepalende factoren voor de personeelsbehoefte, zoals omzet, aantal klanten of aantal orders. Hierbij wordt gebruik gemaakt van data uit het verleden. Er wordt automatisch rekening gehouden met trends, events en zelfs weersomstandigheden. De uitkomst is dat de planner in één oogopslag ziet wat de personeelsbehoefte per dag, per uur of zelfs per kwartier is.

(Automatische) personeelsplanning

De ATOSS oplossing doet een automatisch roostervoorstel gebaseerd op alle factoren die van invloed zijn op de personeelsplanning (CAO, ATW, beschikbaarheden en medewerkerswensen, personeelsbehoefte, kosten, etc. etc.). Hierdoor kan de planner zich richten op de optimalisatie van de planning en op strategische personeelsplanning.

Scenario’s

Overzichtelijke ‘what if’ scenario’s op het gebied van forecasting en planning helpen de planner om de impact van bepaalde events of acties te bepalen.
 

Urenverwerking

Gewerkte uren worden automatisch in de ATOSS oplossing weergegeven. Correcties zijn makkelijk door te voeren. Als de uren goedgekeurd zijn vindt er een automatische berekening van de looncomponenten plaats. De relevante gegevens worden automatisch naar het payroll systeem verstuurd. Door het verwijderen van handmatig werk en onnodige processtappen houdt de afdeling salaris administratie tijd over voor waarde toevoegende taken

Communicatie

De ATOSS oplossing zorgt dat medewerkers in diverse rollen automatisch op de hoogte worden gesteld van bepaalde gebeurtenissen. De planner krijgt bijvoorbeeld een waarschuwing als de budgeturen overschreden worden en de regiomanager krijgt een waarschuwing als de planner het rooster niet op tijd vrijgegeven heeft. Waarschuwingen zijn volledig flexibel door de klant te configureren. 

Verder zorgt de ATOSS oplossing voor een optimale communicatie tussen medewerkers en de planner/organisatie. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk op hun smartphone of laptop vakantie aanvragen en hun planning inzien. Zo zijn er nog vele opties waardoor de medewerker vanaf de bank zijn arbeidszaken kan regelen.
 

Sturing op KPI’s

Voor de planner is het altijd inzichtelijk wat de score van de planning is, op basis van KPI’s die door de klant bepaald worden. Zo worden KPI’s ingezet tijdens het planningsproces, in plaats van na het planningsproces, wanneer het al te laat is.

Interfaces

De ATOSS oplossing is altijd verbonden met alle relevante systemen, zoals het payroll systeem en het kassasysteem.
 

Training

Onze trainingen zijn anders dan typische software trainingen. Onze trainingen worden gegeven door consultants, die hun praktijkervaring in de training meenemen. De trainers weten dus heel goed welke uitdagingen de gebruikers in de praktijk tegen gaan komen, maar vooral ook hoe de gebruiker het maximale uit de WFM oplossing kan halen. Nadat een gebruiker is getraind is deze in staat de oplossing te gebruiken en om andere gebruikers uit te leggen hoe de oplossing het best gebruikt kan worden. Daarnaast is de gebruiker in staat om essentiële wijzigingen in de configuratie van de software door te voeren.
 

Implementatie

Het duurzame succes van onze implementatietrajecten is geen toeval. Het fundament hiervoor is een geraffineerd projectmanagement systeem en een team van ervaren projectmanagers die hand in hand met het projectteam in uw organisatie samenwerken. Ons doel is om de invoering van de ATOSS oplossing zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, zodat de klant zo snel en efficiënt mogelijk kan overschakelen op een moderne WFM-oplossing. Dit binnen het afgesproken tijdsraam en budget. Wat ons zo zeker van onze zaak maakt? De competentie en ervaring opgedaan in meerdere duizenden succesvolle projecten.

Klant

De personeelsinzet is volledig aangepast op de klant. De klant kan een stuk meer aandacht van medewerkers verwachten, zeker op drukke zaterdagen en zondagen. Op rustige dagen wordt er niet teveel personeel ingepland, waardoor het personeel niet verveeld is, maar juist alert. In bijvoorbeeld supermarkten wordt het vulpersoneel juist ingepland op momenten dat het rustig in de winkel is, om zo alle ruimte te bieden aan winkelbezoekers.

Medewerker

De medewerkerstevredenheid stijgt merkbaar door de inzet van de ATOSS oplossing. 

 • Medewerkers worden gepland op het juiste moment:  geen stress, maar ook geen verveling
 • De automatische planning houdt automatisch rekening me medewerkersvoorkeuren 
 • Onpopulaire diensten worden automatisch eerlijk verdeeld
 • De medewerker kan online allerlei zaken zelf regelen, zoals aanvraag  van vakantie, ruilen van diensten, overuren uit laten betalen en nog  vele andere zaken.

Store manager

Door de automatische planning is de store manager tot wel 90% minder tijd kwijt aan het maken van de planning en 75% minder tijd kwijt aan andere planningstaken, zoals het bijhouden van vakanties. De planner wordt enorm geholpen om zijn targets te halen, door continu inzicht in de personeelskosten, gebudgetteerde uren en geplande uren, overuren etc. Door de tijdsbesparing kan de storemanager zich focussen op de strategische personeelsplanning. In de ATOSS oplossing kan de store manager zien hoe de personeelsbehoefte en de capaciteit zich over een langere periode ontwikkelen. De store manager kan hier actie op ondernemen, zoals sturen op vakanties, flexibele uren en/of het aannemen van extra personeel.

Management

Het management kan rekenen op een aantal fikse kwantitatieve resultaten. Onderstaande resultaten hebben we bij onze huidige klanten behaald:

 • 5% meer omzet door een vraaggestuurde planning
 • 13% lagere personeelskosten
 • 9% hogere medewerkers productiviteit
 • 70% minder openstaande vakantiedagen
 • 25% minder overuren
 • Besparing van €1.000.000 op administratieve taken (organisatie van 1.400 medewerkers)

HR-afdeling

Bij onze huidige klanten zien we een grote afname van fouten door de automatische notificaties die de ATOSS oplossing genereert. Notificaties variëren van het verlopen van contracten tot het verlopen van kwalificaties of certificaten tot medewerkers die recht hebben op nieuwe werkkleding. 

Op die manier houden de HR medewerkers meer tijd over om zich bezig te houden met taken die echt waarde toevoegen.
 

Salarisadministratie

Door de inzet van de ATOSS oplossing kan de inspanning voor salarisadministratie dalen met wel 60%. Taken die geautomatiseerd worden zijn doorgaans:

 • Berekening van recht op verlof
 • Berekening van impact van ziekte of ander verlof
 • Het bijhouden van flexibele uren conto’s
 • Balans wijzigingen

Administrator

De beheerder is grotendeels zelf in staat om de software te configureren. Zo kunnen bijvoorbeeld CAO wijzigingen door de beheerder zelf doorgevoerd worden. Als er gekozen wordt voor de ATOSS InCloud oplossing, dan neemt ATOSS ook nog eens het gehele technische beheer uit handen van de klant.

ATOSS is momenteel in gebruik bij bijna 5.000 klanten verspreid over meer dan 40 landen. Een selectie van onze retail klanten vindt u hieronder.

ATOSS Kunde HORNBACH

hornbach

Bedrijfsprofiel

 • 141 winkels
 • 15.500 medewerkers
 • Oplossingen: Arbeidstijdmanagement, personeelsbehoefte voorspelling, automatische planning, employee & manager selfservice (EMS)

Resultaten

 • Vraaggestuurde planning per afdeling (klantfrequentie wordt via WLAN bijgehouden)
 • Significante reductie administratieve lasten door geautomatiseerde workflows
 • Maximale reductie van aantal fouten, door automatische verloning
Logo customer Gebr. Heinemann

Gebr. Heinemann

Bedrijfsprofiel

 • 230 locaties, 5.500 medewerkers
 • Duty free winkels, 24/7
 • Oplossing: forecasting, planning, time management, 
 • interface to payroll, EMS 

Uitdagingen

 • Grote fluctuaties in bezoekersaantallen
 • Lange openingstijden, vaak 24/7
 • Winkels verspreid over meerdere landen
 • Klanten hebben niet altijd intentie om te kopen

Resultaten

 • Flexibel plannen
 • Correct toepassen van CAO’s e.d.
 • Eerlijke verdeling van dienstypes
ATOSS Kunde KFC

Kentucky Fried Chicken

Bedrijfsprofiel

 • 125 restaurants, 2.600 medewerkers
 • Oplossingen: Arbeidstijdmanagement, personeelsbehoefte voorspelling, automatische planning, notificatiemanagement

Uitdagingen

 • Grote fluctuaties in bezoekersaantallen
 • Lange openingstijden
 • Strenge regulaties rondom hygiëne

Resultaten

 • Betere service levels
 • Verhoogde klantvriendelijkheid
 • Transparantie voor managers in productiviteit
 • Automatische notificaties wanneer inspecties nodig zijn etc.

Referenties

ATOSS is momenteel in gebruik bij bijna 5.000 klanten verspreid over meer dan 40 landen. Een selectie van onze retail klanten vindt u hieronder.

ATOSS Referenties 2017

Bent u op zoek naar een workforce management oplossing?

Ik help u graag verder. Neemt u gerust contact met me op, zodat we samen kunnen bepalen wat voor u de beste oplossing is.

Rainier van't Woud

Contact

ATOSS Software AG
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht
Nederland

Rainier van't Woud
Account Manager

P +31 302 106028
E sales@atoss.com

ATOSS verkooppartners

ATOSS is momenteel op zoek naar verkooppartners in Nederland. Het betreft verkooppartners voor het product ATOSS Time Control, onze oplossing voor het midden- en kleinbedrijf.

Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Alexander von Fritsch

Contact

ATOSS Software AG
Am Moosfeld 3
81829 Munich
Germany

Alexander von Fritsch
Director Global Alliances

P +49 89 427710
E sales@atoss.com