De adviesstrategie van ATOSS

Allesomvattend, systematisch en deskundig

ATOSS Consulting is een ervaren specialist voor advies op het gebied van digitaal workforce management. Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring uit ongeveer 10.000 projecten die we hebben gerealiseerd voor klanten uit alle sectoren en van bedrijfsgroottes wereldwijd. Daarbij vertrouwen we op onze aanpak die alle relevante aspecten van het workforce management omvat. We volgen een gestructureerde en beproefde projectaanpak met een duidelijke nadruk op het realiseren van rendementen en tonen u implementeerbare en bewezen best-practice oplossingen.

Uitgebreide optimalisatie van het workforce management

Een doorslaggevende factor voor het succes van een workforce managementproject is dat alle verbeteringsmaatregelen betrekking hebben op het bedrijf als geheel:

  • de bedrijfscultuur bijvoorbeeld de organisatie en flexibilisering van de werktijden of bedrijfsovereenkomsten
  • de operationele kernprocessen zoals de vakantie- of personeelsplanning
  • de organisatie zoals een gecentraliseerde in plaats van gedecentraliseerde planning
  • de gebruikte workforce management software, de vereisten en de specificaties ervan

Alleen met een alomvattende aanpak die rekening houdt met al deze aspecten kunnen oplossingen worden geïmplementeerd die maximale voordelen opleveren en voor alle deelnemers en stakeholders optimale voorwaarden scheppen.

+
Workforce Management optimalisatie

Optimalisatie van het workforce management gepaard met een ideaal change management

Stap voor stap Systematisch en gericht verbeteren

Wij begeleiden u bij elke fase van de optimalisatie van het workforce management, zodat u het volledige potentieel ervan kunt benutten. Voordat een besluit wordt genomen over een workforce managementproject, moet eerst de vraag worden gesteld welke de voordelen zijn. Daarom voeren we in het begin een proces- en potentieanalyse uit om de behoefte aan optimalisatie in kaart te brengen. Daarbij leggen we de status quo van de bestaande processen vast, tonen we bewezen best practice oplossingen, ontwikkelen we een business case en definiëren we specifieke software-eisen en een individueel specificatieblad.

Na de analyse: Hoe kan het maximale voordeel worden gerealiseerd?

In de volgende stap wordt bepaald hoe uw workforce management er in de toekomst uit moet zien zodat het bedrijf er zo goed mogelijk van kan profiteren. Om dit doel te bereiken ontwikkelen wij van uw organisatie een uitgebreid en compleet workforce management concept en voeren we specifieke optimalisaties uit.

Het concept omvat een doelomschrijving en beschrijft de projectstructuur en de routekaart. Het houdt ook rekening met bedrijfsovereenkomsten, definieert het procesontwerp en legt de organisatiestructuur en de rolomschrijvingen vast. Tijdens het optimalisatieproces werken we de juiste werktijdregelingen, ploegenmodeloptimalisatie en het downtime management uit.

Al vanaf deze projectfase begeleiden wij u met een compleet change managementconcept om de veranderingen die voortvloeien uit de optimalisatie van het workforce management in uw bedrijf vast te leggen. Daarnaast ondersteunen wij u met een communicatieconcept en de uitvoering daarvan. Op deze manier krijgen medewerkers en stakeholders een duidelijk inzicht in de voordelen van het project.

Succesvolle implementatie van uw geoptimaliseerd workforce management

Na deze voorbereidingen tillen we uw workforce management naar een hoger niveau met de praktische uitvoering. De complete software-implementatie wordt uitgevoerd door de specialisten van ATOSS Professional Services: Deze experts nemen de kwaliteitscontrole over, voeren een implementatietest uit en begeleiden u bij voortdurende verbeteringen. Daarnaast ondersteunen de consultants van ATOSS Consulting u met hun jarenlange ervaring op het gebied van projectmanagement.

Bij een geslaagde implementatie identificeren we ook eventuele nieuwe en openstaande kwesties die nog moeten worden aangepakt voor een verdere optimalisering. Een batenanalyse en een routekaart voor een structurele optimalisatie maken ook deel uit van onze adviesdiensten. Dit zorgt ervoor dat u maximaal kunt profiteren van uw nieuwe workforce management.

+
Potentieelanalyse

Op operationeel niveau, bijvoorbeeld bij onderhoud of support biedt ATOSS Professional Service extra ondersteuning

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com