De adviesstrategie van ATOSS

GEÏNTEGREERD, SYSTEMATISCH EN COMPETENT

ATOSS Consulting is een op Workforce Management gespecialiseerde adviseur op basis van grote deskundigheid en meer dan 30 jaar ervaring. Onze goed opgeleide consultants komen van internationale adviesbureaus. ATOSS heeft wereldwijd meer dan 8.000 Workforce Management-projecten uitgevoerd voor zowel grote als kleine klanten uit alle branches. Daarbij zetten wij in op een geïntegreerde adviesstrategie die alle relevante aspecten voor de optimalisatie van uw Workforce Management omvat. Wij streven naar een gestructureerde en beproefde projectaanpak met een duidelijke focus op het realiseren van voordelen en bieden u tevens direct toepasbare best practice-oplossingen die ook werkelijk functioneren.

UITGEBREIDE OPTIMALISATIE VAN HET WORKFORCE MANAGEMENT

Het succes van een Workforce Management project hangt af van het feit of de verbeteringsmaatregelen ook daadwerkelijk in alle facetten van het bedrijf worden doorgevoerd:

  • de bedrijfscultuur, zoals organisatie van de werktijden, flexibilisering van de arbeidstijd en werkafspraken;
  • de operationele kernprocessen, zoals vakantieplanning of downtime-management;
  • de organisatie, zoals gecentraliseerde planning;
  • en de Workforce Management-software, zoals de eisen en specificaties.

Alleen met een geïntegreerde strategie die met al deze aspecten rekening houdt, kunnen oplossingen worden geïmplementeerd die maximaal voordeel opleveren en optimale voorwaarden scheppen voor alle deelnemers en belanghebbenden.

+
Workforce Management optimalisatie

Workforce Management optimalisatie: servicepakketten per projectfase

STAP VOOR STAP: SYSTEMATISCH EN DOELGERICHT VERBETEREN

Wij voeren u door iedere fase van de Workforce Management-optimalisatie, zodat u uw potentieel ten volle kunt benutten. In de beslissingsfase van een Workforce Management-project rijst de vraag wat het voordeel ervan is. Daarom voeren we eerst een proces- en potentieelanalyse uit om te kijken welke aspecten wijziging behoeven. Daarbij registreren we de status quo van de bestaande processen in uw bedrijf, tonen u beproefde best practice-oplossingen, ontwikkelen een businesscase en definiëren de specifieke softwarevereisten, evenals de specificaties.

NA DE ANALYSE: HOE REALISEREN WE HET MAXIMALE VOORDEEL?

De volgende stap is om te bepalen hoe uw Workforce Management er in de toekomst uit moet zien, zodat uw bedrijf er zoveel mogelijk van kan profiteren. Wij stellen daarvoor een overkoepelend en voor uw organisatie op maat gesneden Workforce Management-concept op en voeren specifieke optimalisaties uit.

Het concept omvat een doelgerichte definitie en beschrijft de projectstructuur en de routekaart. Daarnaast houdt het rekening met werkafspraken, definieert het het procesdesign en legt de organisatiestructuur en de rolprofielen vast. Bij de optimalisatie werken wij de passende arbeidstijdregelingen, het shiftmodel en het downtime-management verder uit.

We begeleiden deze projectfase met een totaal omvattend change management concept om de veranderingen die uit de ingrepen voor de Workforce Management-optimalisatie voortvloeien, in uw bedrijf te verankeren. Daarnaast ondersteunen wij u met een communicatieconcept en de implementatie ervan, zodat de medewerkers en belanghebbenden de voordelen van het project volledig begrijpen.

SUCCESVOLLE IMPLEMENTATIE VAN UW GEOPTIMALISEERD WORKFORCE MANAGEMENT

Na afronding van deze voorbereidingen is het tijd om uw Workforce Management in de praktische omzetting naar het volgende niveau te tillen. De complete software-implementatie wordt uitgevoerd door de specialisten van ATOSS Professional Services. Zij nemen de kwaliteitscontrole voor hun rekening, voeren een implementatiecheck uit en begeleiden u bij de continue verbetering. Vervolgens identificeren we eventuele nieuwe en open vragen die afgehandeld moeten worden. U ontvangt tevens een batenanalyse en een routekaart voor duurzame optimalisatie. Zo kunt u er zeker van zijn dat u optimaal profiteert van uw nieuwe Workforce Management.
 

+
Potentieelanalyse

ATOSS Professional Service ondersteunt u ook op operationeel niveau, bijv. bij onderhoud of support

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com