BEHOEFTEPROGNOSES

Het optimaliseren van de bepaling van de personeelsbehoeften

Onnauwkeurige behoefteprognoses leiden tot een verkeerde personele inzet met over- of onderbezetting en dus tot inefficiëntie. Hoewel overbezetting gepaard gaat met hogere personeelskosten heeft onderbezetting in elke bedrijfstak weer andere gevolgen. In de retail bijvoorbeeld kan het serviceniveau bijvoorbeeld afnemen wat kan leiden tot lagere omzetcijfers en verliezen. In de logistiek doen zich knelpunten voor bij de levering wat resulteert in ontevredenheid bij de klant, hogere retourpercentages en omzetverliezen. In de productie kan onderbezetting leiden tot machinestilstand en in het ergste geval tot een volledige productiestop.  Een inschatting van de personeelsbehoefte met een hoge mate van voorspellende accuratesse is daarom in alle sectoren van groot belang.

Personeelsbehoefte ook bij schommelingen beter plannen

Vaak zijn de gebruikte personeelsplanningen en ploegenroosters gebaseerd op een starre, gelijkblijvende vraag. Feitelijk schommelt de personeelsbehoefte echter sterk -  zelfs op jaar-, of maand- en dagbasis. Deze fluctuaties zijn van invloed op bedrijven van bijna elke omvang en in vrijwel alle sectoren. Een handmatige prognose van de werkelijke vraag is zeer complex vanwege de verschillende en veranderende vraagstimulansen. Zonder een systematische IT-ondersteuning is dit alleen tegen hoge kosten mogelijk en daarom is dit in de praktijk eerder uitzondering dan regel.

 

Permanente verbetering van de voorspellende kwaliteiten

Bij een volledige herziening van de personeelsbehoefte is het van essentieel belang om de juiste parameters voor de analyse te identificeren. Hoe beter de vraagstimulansen worden geselecteerd, hoe nauwkeuriger de prognose van de optimale personeelsplanning zal zijn. Een softwaretool vereenvoudigt dit proces aanzienlijk. Wanneer uw bedrijf al gebruik maakt van een software voor het bepalen van de personeelsbehoefte moeten de bestaande en reeds in overweging genomen vraagstimulansen en gebruikte prestatie-indicatoren voortdurend worden gecontroleerd en aangepast. In tijden van sterk fluctuerende markten veranderen ook de vraagstimulansen regelmatig.

Een betere planning door nauwkeuriger voorspellingen opent meer ruimte voor flexibiliteit in de personeelsplanning en verlaagt de tijdsdruk om over- en onderbezetting te compenseren. Bovendien kunnen werknemers vroegtijdig worden geïnformeerd over extra ploegendiensten of eventuele annuleringen ervan - niet alleen vanwege de voordelen: Als de werknemerstevredenheid toeneemt daalt ook het ziektepercentage en neemt de algehele productiviteit toe.
 

Bepaling van de personeelsbehoefte die exact voldoet

Vraagstimulansen, voorspellingsperiodes, trendfactoren, referentiedagen en adequate prestatie-indicatoren kenmerken de kwaliteit van de bepaling van de personeelsbehoefte. Alleen als ze allemaal goed gekozen zijn is een optimale personeelsplanning mogelijk. Precies hier komen de experts van ATOSS Consulting in beeld wanneer zij de prognose van uw personeelsbehoefte analyseren en deze precies aan uw bedrijf aanpassen. De ervaring heeft geleerd dat zo de nauwkeurigheid van de voorspellingen tot 30% verhoogd kan worden - en daarmee de productiviteit en winstgevendheid. Vertrouw op meer dan 30 jaar ervaring en de knowhow die onze consultants hebben opgedaan in ongeveer 10.000 projecten.

 

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com