POTENTIEEL- EN PROCESANALYSE

Kansen herkennen, deze doelgericht optimaliseren, resources op een rendabele manier gebruiken

Ook bij heterogene arbeidsvoorwaarden moeten de personeelskosten goed planbaar en economisch verantwoord blijven. In tijden van snelle veranderingen en mondiale concurrentie is er vooral vraag naar rapid-response-organisaties. Voorwaarden hiervoor zijn flexibele en efficiënte personeelsprocessen en manoeuvreerruimte in termen van werktijden. Regelbare processen en transparantie zijn noodzakelijk om in elke marktsituatie optimaal gebruik te maken van de resources.

In deze context wordt workforce management een strategisch instrument dat een beslissende invloed heeft op het concurrentievermogen en de productiviteit. Dit geldt met name voor personeelsintensieve bedrijfstakken. Dienstverlening, handel, logistiek, productie of gezondheidszorg - met een vraaggestuurde personeelsbezetting kunnen effecten realiseren die op andere gebieden al lang uitgewerkt zijn. Het potentieel dat voortkomt uit efficiënt workforce management wordt echter vaak onderschat. Een specifieke proces- en potentie-analyse laat dan juist duidelijk zien op welke gebieden uw bedrijf zijn resources beter kan inzetten - kwantitatief en kwalitatief. Evaluaties van succesvolle projecten in de afgelopen jaren laten zien dat er in alle sectoren een hoog besparingspotentieel kan worden gerealiseerd.
 

Arbeidsmarkt en processen optimaliseren

De zwakke punten op personeelsgebied leiden ook tot productiviteitsverlies en verhinderen een soepele aanpak. Toch richten slechts enkele bedrijven zich op dit centrale gebied van waardecreatie. Daarom zullen wij samen met u uw bestaande werkprocessen, methoden en documenten met betrekking tot workforce management op de proef stellen en u wijzen op verbetermogelijkheden. Het doel van de grondige procesanalyse is het identificeren van de ontwikkelingsmogelijkheden als basis voor beslissingen over het systematisch optimaliseren van uw workforce management - ten voordele van het hele bedrijf.

Grondige analyses voor realistische successen

De basis van zo'n potentie-analyse is een uitgebreide objectieve vastlegging van de status quo van de workforce management processen. Daarbij worden de gebruikte middelen en de proceskosten gekwantificeerd en kwalitatief beoordeeld. Op basis hiervan worden aanbevelingen voor procesoptimalisatie ontwikkeld, inclusief het gebruik van state-of-the-art softwareoplossingen. Door de status-quo te vergelijken met de ontwikkelde doelprocessen worden in deze potentie-analyse de besparingen bepaald en het kwalitatieve voordeel ingeschat. Op basis van een inschatting van de benodigde investeringen wordt een business case en een implementatieschema ontwikkeld. Op deze manier wordt het algemene economische effect van het gebruik van een nieuwe workforce management oplossing zichtbaar.
 

Onze doelstelling is u samenvattend advies te geven

Onze consultants kunnen putten uit meer dan 30 jaar ervaring en knowhow die zij hebben opgedaan bij ongeveer 10.000 projecten op het gebied van workforce management. Daardoor krijgt u direct in te voeren best practices die al vele malen succesvol zijn geweest. Op weg naar een geoptimaliseerd workforce management zullen wij u met behulp van beproefde procesmodellen en een methodologie die gebaseerd is op toonaangevende strategie- en managementadviezen verder begeleiden.

Klanten zoals Fronius International, EDEKA, dm Drogisterijen, Augustinum, Procter & Gamble, RITTER SPORT en thyssenkrupp Packaging Steel zijn met een uitgebreide potentie-analyse van hun processen en mogelijke verbetermogelijkheden begonnen met hun professionele workforce management. Bekijk uw mogelijkheden.

 

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com