Succesvol change management

Learn to love the change –  leer om van veranderingen te houden

Veranderingen in bedrijven brengen risico's met zich mee. Daarom is change management in veranderingsprocessen van fundamenteel belang. Change Management - dat is alles wat plaatsvindt voor de implementatie en duurzame verankering van nieuwe strategieën, systemen, processen of gedragspatronen in het bedrijf. En dat maakt change management vandaag de dag belangrijker dan ooit: Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven uit alle sectoren en van elke omvang reageren op de globalisering en de digitalisering en daar hun eigen antwoorden op zien te vinden. Voor een duurzame en succesvolle implementatie van deze veranderingen zijn daarom interne middelen en de juiste kennis nodig.

Verandering creëert weerstanden

In de praktijk mislukken veel veranderingsprojecten als gevolg van interne weerstanden. Er ontstaan angsten en onzekerheden onder de getroffen werknemers, vaak door een gebrek aan informatie en communicatie. Wanneer het project echter mislukt en de uitgangssituatie wordt hersteld, leidt dit tot een verlies aan investeringen en ontevredenheid. Maar door veranderingsmanagement effectief te implementeren kan de weerstand worden verminderd en de acceptatie van de verandering worden vergroot.

 

De basis leggen voor uw toekomstig succes

Het doel van elk change managementproces is de duurzame succesvolle invoering van veranderingen in het hele bedrijf. Daarbij worden innovaties of veranderingen over verschillende bedrijfsdimensies heen geïmplementeerd middels een verstandig change management-project.
 

 1. Waarom is een verandering belangrijk?
  Zolang de noodzaak van de verandering niet voor alle betrokkenen begrijpelijk en herleidbaar is, kan er geen acceptatie ontstaan! Om het succes van het project in een vroeg stadium te ondersteunen, moeten alle doelstellingen duidelijk zijn en door iedereen worden ondersteund.
   
 2. Wat kan ik wanneer implementeren?
  Het is belangrijk dat het conceptuele ontwerp en de technische uitvoering voor de realisatie vanaf het begin realistisch gepland zijn. Dit is de enige manier om tussentijdse doelen in tijd en budget te bereiken en deze op te vatten als gedeeltelijke successen.
   
 3. Hoe betrek ik zoveel mogelijk mensen bij de oplossing?
  Voor een zo groot mogelijk succes moeten belanghebbenden in een vroeg stadium bij het project worden betrokken. Met name moeten de stakeholders niet worden geconfronteerd met beslissingen die al van tevoren zijn genomen, maar moeten zij worden betrokken bij het besluitvormingsproces. Voor de invoering van een workforce managementsysteem is het bijvoorbeeld belangrijk om planners, HR, IT-vertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers te integreren in het project en samen met hen de toekomstige oplossing te ontwerpen. In het algemeen moeten alle betrokken medewerkers in staat zijn om het project mee vorm te geven.
   
 4. Hoe en wanneer moet ik wie informeren?
  Alle communicatieactiviteiten zoals flyers, nieuwsbrieven, informatiestands en evenementen moeten gebaseerd zijn op de doelstellingen van het project. Er moet ook aandacht worden besteed aan een goede coördinatie van de verschillende media, de content en de evenementen.
   
 5. Op welke manier kan ik mijn medewerkers machtigen?
  Een voorwaarde voor het succes van het project is dat de medewerkers de nieuwe bedrijfsprocessen en -tools accepteren. Dit kan alleen worden gewaarborgd door de medewerkers gericht bij te scholen en hen  kennis laten maken met de dergelijke veranderingen.
   
 6. Hoe kan het project succesvol worden?
  Voor een duurzaam succes van het project is het ook noodzakelijk om consequent door te gaan met de verdere uitvoering. Hierbij is de synchronisatie van alle activiteiten en de juiste prioriteitstelling van groot belang.

Een allesomvattend advies voor een optimale invoering van veranderingen

Een gedegen expertise van ATOSS Consulting op het gebied van workforce management vormt de basis van onze aanpak van change management. Onze consultants bouwen voort op de ervaring van ongeveer 10.000 afgeronde projecten. Op deze manier zorgen we voor een succesvolle implementatie van uw veranderproces en helpen we u om het rendement van uw investering te maximaliseren.

 

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com