VORMGEVING WERKTIJDMODEL

Het juiste werktijdmodel voor de eisen die u stelt

Terwijl de meeste bedrijven in hun productieprocessen en productmix met hun tijd meegaan en nauwgezette analyses en optimalisaties uitvoeren, blijven de ploegen- en dienstroosters toch nog vaak ongewijzigd. Pieken in de vraag worden eenvoudigweg gecompenseerd door dure extra ploegendiensten of uitzendkrachten in te huren en overbezetting wordt stilzwijgend geaccepteerd. Maar ook werktijdmodellen moeten van tijd tot tijd geanalyseerd en aangepast aan nieuwe omstandigheden worden, net als de volledigheid van het productaanbod, de product- en variantendiversiteit of de machines en installaties. Ook dit heeft een aanzienlijke impact op de efficiëntie en de toegevoegde waarde. Maar hoe functioneert de ontwikkeling van een optimaal werktijdmodel?

 

In vijf stappen naar een optimaal werktijdmodel

 1. Hoeveel capaciteit is er nodig?
  Voor de ontwikkeling van een optimaal werktijdmodel of

  ploegendienst of dienstrooster is het in eerste instantie noodzakelijk om de vereiste productiecapaciteiten te bepalen met inachtneming van de mogelijke installaties. Op basis hiervan wordt bepaald in welke mate en gedurende welke periode personeelscapaciteiten nodig zijn. Daarnaast wordt de vereiste flexibiliteit in termen van personeelstijd en -sterkte gedefinieerd.

 2. Hoeveel medewerkers zijn er nodig om aan de vraag te voldoen?
  De personeelsbehoefte kan worden berekend op basis van de personeelsbehoefte waarbij mede rekening wordt gehouden met geplande en ongeplande afwezigheden (bijv. door vakantie of ziekte). In deze tweede stap wordt ook een eerste berekening gemaakt van de meer- en minderkosten ten opzichte van de huidige totale personeelskosten.
   
 3. Hoe moet het ploegenrooster georganiseerd worden?
  Afhankelijk van de vereiste flexibiliteit en sterkte van de personeelsbezetting worden de parameters gedefinieerd om de looptijd van het ploegenrooster en -cyclus adequaat in te vullen. Bovendien wordt de frequentie van elke ploeg in de cyclus bepaald.
   
 4. Hoe is het ploegenrooster in detail opgezet?
  Zodra het raamwerk van de nieuwe ploegenroosterparameters gereed is, worden de individuele ploegen over de weken en weekdagen van het rooster verdeeld en aangevuld met eventuele vervangende ploegen. De nadruk ligt hierbij op het rekening houden met seizoensgebonden fluctuerende behoeften binnen het personeelsbestand.
   
 5. Hoe worden medewerkers bij de ploegen ingedeeld?
  Individuele medewerkers worden bij een rooster toegewezen op basis van vooraf gedefinieerde ploegen. Hieruit kan de mogelijke extra personeelsbehoefte worden afgeleid. Tot slot wordt het nieuwe ploegenrooster vergeleken met de personeelsschema's van andere sectoren om zodoende de materiaalstroom te kunnen garanderen.

   

Werktijdmodellen precies op maat

Laat ATOSS Consulting u adviseren. Onze consultants kunnen putten uit meer dan 30 jaar ervaring en knowhow uit ongeveer 10.000 projecten. Met een op uw behoeften afgestemd adviesconcept ondersteunen wij u graag bij het analyseren van de vereisten van uw werktijdmodellen. Zodat ook uw bedrijf werkt volgens optimale personeelsschema's.

 

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com