WERKAFSPRAKEN

De bedrijfsovereenkomst als regulerend instrument voor de inzet van werknemers

Bedrijfsovereenkomsten zijn het reguleringsinstrument van ondernemingsraden. Ze vormen een schakel tussen werkgever en werknemer en stellen de ondernemingsraad in staat om overeenstemming te bereiken over belangrijke aspecten van de inzet van werknemers. Er zijn twee vormen van bedrijfsovereenkomsten.

Ten eerste zijn er bedrijfsovereenkomsten in zaken die onder de medezeggenschap vallen, waarbij de beslissing van een bemiddelingscommissie in de plaats kan komen van de overeenkomst tussen de ondernemingsraad en werkgever. Ten tweede zijn er vrijwillige bedrijfsovereenkomsten in zaken die niet onder de medezeggenschap van de ondernemingsraden vallen. Deze laatste komen alleen in onderling overleg tot stand en zijn niet afdwingbaar tegenover de andere bedrijfspartner.

De problematiek van tegengestelde standpunten

Het opstellen van een bedrijsovereenkomst is afhankelijk van de uitwisseling van belangen tussen werkgever en ondernemingsraad en kan gepaard gaan met complicaties. De eisen van de werkgever en ondernemingsraad zijn in het begin vaak tegenstrijdig, bijvoorbeeld wanneer de werkgever een flexibele inzet van personeel wil om schommelingen in de vraag op te vangen en de ondernemingsraad streeft naar een evenwichtige wekelijkse arbeidstijd, minder belasting voor de werknemers en een grotere mate van zekerheid. In deze situatie kan het moeilijk zijn om tegenstrijdige belangen met elkaar te verzoenen. Een bemiddelende instantie of een mediator kan aanzienlijk beter bemiddelen bij conflicterende standpunten en geschillen sneller oplossen.

Er zijn geen vooraf geformuleerde bedrijfsovereenkomsten

Vaak is er wel de wens om gebruik te maken van vooraf geformuleerde bedrijfsovereenkomsten. Elke onderneming is echter anders vanwege cultuur, werknemersstructuur, het bedrijfsmodel of de geografische omstandigheden. Een goede bedrijfsovereenkomst moet daarom worden afgestemd op specifieke behoeften om te kunnen voldoen aan de vraag naar een gereguleerde gang van zaken en de eisen van de ondernemingsraad. Voor een goede bedrijfsovereenkomst is communicatie het allerbelangrijkste, zodat elke partij de eisen van de ander begrijpt en haalbare compromissen kunnen worden gevonden.

Allesomvattende adviezen: Eerlijk en effectief ontwerpen van bedrijsovereenkomsten

Met meer dan 30 jaar ervaring en kennis die is opgedaan bij ongeveer 10.000 projecten op het gebied van personeelsmanagement hebben wij bij ATOSS Consulting een compleet beeld gekregen van werk- en personeelsprocessen. Als intermediair die rekening houdt met alle invalshoeken en een goed evenwicht creëert, bieden wij u dit ook graag aan. Op deze manier helpen onze consultants u om een optimale bedrijfsovereenkomst te ontwerpen.

 

Michael Knoblauch

Uw contactpersoon

Bent u op zoek naar goed advies? Ik help u graag verder!

Michael Knoblauch
Director ATOSS Consulting

T +31 30 2106028
E consulting@atoss.com