Gezondheidscentrum Wetterau

DIENSTPLANNING MET PERSPECTIEF

Het Gezondheidscentrum Wetterau is een associatie van regionale ziekenhuizen voor basis- en standaardvoorzieningen. Tot het verbond van ondernemingen behoren ook vier medische verzorgingscentra en verschillende vennootschappen., Met ongeveer 1.850 medewerkers in de regio Mittelhessen neemt het verbond jaarlijks de hoogwaardige medische verzorging van meer dan 75.000 patiënten voor zijn  rekening. Om daar vanuit economisch oogpunt aan te kunnen blijven voldoen op lange termijn zet het gezondheidscentrum in op efficiënte en transparante personeelsprocessen en een professionele, IT-ondersteunde dienstplanning. Omdat de ATOSS Medical Solution reeds in het verleden in een bepaalde sector haar deugdelijkheid aangetoond had, besliste het samenwerkingsverband van klinieken om de ATOSS-oplossing naar alle vestigingen en beroepsgroepen uit te breiden en een ander, bestaand systeem af te lossen. Want de modulaire ATOSS-oplossing biedt de instelling van algemeen belang de best mogelijke perspectieven: een toekomstgerichte technologie, state-of-the-artfunctionaliteiten en een intuïtief gebruikersplatform.

Best of Medical

Praktijkvoorbeelden uit de gezondheidssector

Voor een duurzame en flexibele personeelsplanning (Engels).

Best of Medical (pdf, 3791 KB)

De proeffase op de afdelingen OP en Anesthesie, Medische Dienst en Verzorging loopt reeds. Daarna volgt voor alle medewerkers de invoering na test. Via Self Services en gewenst dienstrooster krijgen ze voortaan meer inspraak bij de invulling van de werktijden. Voor meer transparantie en een gestructureerde verslaglegging rond het personeelsmanagement verbindt de ATOSS BI Connector de oplossing met de bedrijfseigen Business Intelligence Tool. Dat maakt veelzeggende analyses mogelijk en creëert een gefundeerde beslissingsbasis voor de bedrijfsleiding. Tijdens een verdere implementeringsfase wordt het ATOSS-takenmanagement geïntroduceerd. Personeelsfunctionarissen en dienstplanners worden in de toekomst proactief over welbepaalde gebeurtenissen zoals  inbreuken op kern- of rusttijden geïnformeerd en kunnen tijdig bijsturen. Het Gezondheidscentrum Wetterau is blij met een Workforce Management oplossing die meegroeit met de gestelde eisen en investeringen op lange termijn beschermt.

Bron: ATOSS Klant Gezondheidscentrum Wetterau | ATOSS Jaarverslag 2017

Ons doel was een op patiënten en medewerkers afgestemd Workforce Management. Bij de keuze van onze oplossing waren naast veelomvattende functionaliteit vooral een toekomstgerichte technologie en een langlopende productstrategie belangrijke beslissingscriteria.

Dr. Dirk M. Fellermann | Directeur
Gezondheidscentrum Wetterau

Remco Nijland

Uw contactpersoon

Zoekt u een Workforce Management Solution? Ik help u graag verder!

Remco Nijland
Senior Account Manager

T +31 30 2106026
E sales@atoss.com