thyssenkrupp Packaging Steel

INDUSTRIE 4.0 NEEDS FLEXIBILITY

Globalisering, demografie en digitalisering veranderen in een hoog tempo de werkomgeving. Productiebedrijven moeten zo flexibel zijn dat ze snel en economisch op de markt- en klantbehoeften kunnen reageren. Twee ondernemingen van de internationale groep thyssenkrupp vertrouwen voor de nodige flexibiliteit bij de inzet van hun personeel op ATOSS-personeelsplanning. Een online interface naar SAP ERP HCM zorgt voor een soepele gegevensuitwisseling. thyssenkrupp Packaging Steel, eigenaar van 's werelds grootste productielocatie voor verpakkingsstaal, is afhankelijk van vraagspecifieke productie. Flexibele operationele punten creëren de noodzakelijke voorwaarden voor een snelle en kostengeoptimaliseerde actie, wanneer dat nodig is.

De staalverwerker plant en beheert de inzet van zijn 1800 medewerkers in het productiegebied al sinds 2014 met ATOSS Workforce Management. Ook de complexe indeling van de circa 70 man sterke fabrieksbrandweer met zijn full- en parttimers vindt revisiebestendig via de oplossing plaats. Het bedrijf werkt continu en consequent aan het realiseren van een flexibele productiecapaciteit en een optimale personeelsbezetting van de productie-eenheden. Doel bij thyssenkrupp Packaging Steel is een op kwalificatie gebaseerde, maandexacte meerjarenplanning. Deze planning moet operationele en strategische beslissingen met betrekking tot wervings- en kwalificatieconcepten vergemakkelijken. Production-on-demand is de realiteit bij thyssenkrupp.

Best of Prodction

VOOR FLEXIBELE PERSONEELSPROCESSEN IN PRODUCTIE

Praktijkvoorbeelden uit de productiesector. Voor een toekomstgerichte en flexibele personeelsplanning (Engels).

Best of Production (pdf, 8520 KB)

Wij creëren flexibele personeelscapaciteiten met maatregelen als strak gesynchroniseerde inzetplannen, innovatieve shiftmodellen, tijdrekeningen, naar leeftijd aangepaste werktijden en meerdere kwalificaties. Industrie 4.0 is niet op alle niveaus mogelijk zonder flexibiliteit op korte termijn.

Klaus Höfer | Head of Industrial Engineering thyssenkrupp Packaging Steel
Jürgen Bucher

Uw contactpersoon

Zoekt u een Workforce Management Solution? Ik help u graag verder!

Jürgen Bucher
Senior Sales Operations Manager

+31 30 2106028
E sales@atoss.com