Pierburg

EFFICIËNTE PRODUCTIE ALS MOTOR

In de internationaal zwaar bevochten toeleveringsindustrie voor auto-onderdelen houdt de pompdivisie van Pierburg zich al decennialang staande dankzij marktgedreven innovaties en hoge kwaliteit. Bijna alle grote autofabrikanten gebruiken de olie-, vacuüm- en koelvloeistofpompen van Rheinmetall Automotive AG. Efficiëntie is een topprioriteit bij de productie van voertuigonderdelen en is een belangrijke sleutel tot economisch succes. Daartoe behoort ook een efficiënt personeelsmanagement.

ATOSS Consulting kreeg de opdracht om de processen van forecasting, vakantie- en personeelsplanning tot tijdregistratie en -evaluatie kritisch te controleren. De gedetailleerde proces- en potentieelanalyse overtuigden het management. Het proefproject in Hartha met 335 medewerkers in 4 als winstcentra geleide minifabrieken loopt. Het doel is om de ATOSS Enterprise Solution bedrijfsbreed te integreren met de gebruikte SAP APO- en SAP HCM-systemen. Daarbij is het de bedoeling dat de handmatige processen en overdrachten worden geëlimineerd en de personeelsplanning wordt gecentraliseerd. Op deze manier worden in Hartha gaandeweg een geïntegreerde, op de behoefte afgestemde planning en een efficiënte, foutloze tijdregistratie gerealiseerd. De automatische inachtneming van eerstehulpverleners en brandweermedewerkers zorgt voor de nodige controleveiligheid. Daarnaast wordt ATOSS-taakbeheer als proactief waarschuwingssysteem ingezet. Dit systeem informeert de medewerkers via SMS over evt. wisselingen in diensten en de leiding bij het ondersteunen van gedefinieerde taken - bijvoorbeeld door informatie te verstrekken als een medewerker langer dan 10 uur aanwezig is. In een volgende stap wil Pierburg haar medewerkers via het uitwisselingsplatform nauwer bij de organisatie van de werktijden betrekken.

Bron: ATOSS Klant Pierburg | ATOSS Jaarverslag

Het doel van ons Workforce Management Project is een kostenefficiënte en op de vraag gerichte planning zonder risico's.

Peter Geissler | Fabrieksdirecteur Hartha
Pierburg

Best of Prodction

VOOR FLEXIBELE PERSONEELSPROCESSEN IN PRODUCTIE

Praktijkvoorbeelden uit de productiesector. Voor een toekomstgerichte en flexibele personeelsplanning (Engels).

Best of Production (pdf, 2301 KB)
Remco Nijland

Uw contactpersoon

Zoekt u een Workforce Management Solution? Ik help u graag verder!

Remco Nijland
Senior Account Manager

T +31 30 2106026
E sales@atoss.com