Voorkom lost calls en lost revenue!

ATOSS CALLCENTER SOLUTION: INZET VAN PERSONEEL OP AFROEP

Het belangrijkste bij klantcontact is service. In de wacht staan, gebrekkig advies en gestreste callcentermedewerkers zetten de tevredenheid en de verkoop onder druk. De spagaat tussen een economisch verantwoorde bezettingsgraad en een bevredigende bereikbaarheid is de dagelijkse realiteit voor een callcenter. Deze situatie schreeuwt om extreem flexibele werktijden en ploegendiensten. Exacte voorspellingen over de behoefte aan personeelsmiddelen en een op communicatie georiënteerde personeelsplanning garanderen dat er capaciteit voorhanden is wanneer de telefoons roodgloeiend staan. De prognoses houden niet alleen rekening met de gemiddelde afhandelingstijden van de gevallen, maar voorzien ook in de vereiste tijd voor backoffice-activiteiten. De ATOSS Callcenter Solution helpt bij het vinden van de optimale balans tussen personeelskosten en serviceniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen en de wensen van de medewerkers. Dit draagt bij tot meer tevredenheid op de werkplek. De beste werknemer is een gemotiveerde werknemer!

+
ATOSS Workforce Management Callcenter

Geïntegreerd Workforce Management in een callcenter - Van forecasting en personeelsplanning tot tijdmanagement en overdracht aan het payrollsysteem

GESPREKKEN OMZETTEN IN PLANNINGSGEGEVENS

Synchronisatie van personeelsinzet en gespreksvolumes vereist een nauwkeurige analyse van de gegevens uit het verleden en hierop gebaseerde betrouwbare prognoses. De ATOSS Callcenter Solution biedt verschillende forecastmodellen en bepaalt op basis hiervan de personeelsbehoeften. Ook factoren die bepalend zijn voor het serviceniveau, worden in het proces meegenomen. Naast het aantal contacten per tijdsinterval zijn dat de gemiddelde afhandelingsduur van een casus, de voorbereiding en follow-up, evenals het aantal oproepen dat een medewerker van een callcenter in een bepaald tijdsinterval kan afhandelen. Wanneer de personeelsbehoefte vaststaat, dan is het belangrijk om bepalen welke medewerker wanneer en waar aan de slag gaat. Hierbij wordt rekening gehouden met de kwalificaties en de geprefereerde werktijd(en) van een medewerker, de individuele modellen en, m.b.t. de kostenoptimalisatie, de tijdsbalansen en vergoedingen. De software genereert automatisch een planningsvoorstel op basis van alle voor de planning relevante parameters. Aangezien de planning en de actuele gegevens continue met elkaar worden vergeleken, is het mogelijk om op korte termijn wijzigingen aan te brengen en de kwaliteit van de planning op lange termijn te optimaliseren.

PERSONEELSPLANNING MET TOEKOMST

De ATOSS Callcenter Solution integreert de functies tijdmanagement, forecasting en personeelsplanning. De oplossing is onbeperkt schaalbaar en groeit mee met uw behoeften. De portfolio is uit te breiden met talloze aanvullende modules voor tijdregistratie, toegangscontrole en kwalificatiemanagement, evenals met mobiele apps en Self Services tot strategische capaciteits- en behoefteplanning toe. De oplossing onderscheidt zich door de hoogste functionaliteit, intuïtieve gebruikersbegeleiding en state-of-the-art technologie. De software is platformonafhankelijk en integreert naadloos in bestaande systeemlandschappen. Voor onze klanten betekent dit lage integratiekosten, optimale prestaties en keuzevrijheid in apparatuur voor tijdregistratie, databanken en besturingssystemen, m.a.w. een veilige investering voor de toekomst. De ATOSS Callcenter Solution is zowel beschikbaar in de cloud als on premises.

VOORDELEN EN EFFECTEN

 • Aanzienlijk minder administratieve rompslomp
 • Hogere planningsnauwkeurigheid dankzij exacte prognose
 • Waarborging van de servicekwaliteit door flexibelere werktijdmodellen
 • Kostenneutrale uitbalancering van piekperiodes
 • Snelle reactie op veranderingen
 • Hoge kostentransparantie door actueel/doel-vergelijking
 • Hogere medewerkerstevredenheid door rekening te houden met werktijdwensen
 • Meer motivatie door rechtvaardigere planning
 • Langetermijnbescherming van investering dankzij platformonafhankelijkheid

Wenst u nog meer functionaliteit? Alstublieft! Voor de ATOSS Callcenter Solution is een breed scala aan extra modules beschikbaar. Wij bieden standaard individuele opties.

MODULES VAN A TOT Z

 • Taakbeheer
 • Automatisch dienstrooster
 • Employee & Manager Self Service
 • Flexibel bezettingsplan
 • Capaciteitsmanagement
 • Kostenbeheer
 • Uitwisselingsplatform voor medewerkers
 • Mobiel Workforce Management
 • Forecasting
 • Planningskwaliteit
 • Projecttijdregistratie
 • Bijscholingsmanagement
 • Workflow Management
 • Tijdregistratie: werkplek, telefoon, terminal
 • Toegangscontrole
 • Analyse historische belgegevens
 • Prognose aantal oproepen in de toekomst
 • Bepaling personeelsbehoeften aan de hand van prestatie-indicatoren en serviceniveau
 • Automatische vaststelling van op de behoefte afgestemde werktijdmodellen
 • Automatisch genereren van planningsvoorstellen op basis van definieerbare criteria voor optimalisering
 • Rekening houden met backoffice-werk
 • Automatische pauzeoptimalisering
 • Volledige integratie van tijdregistratie, forecasting en personeelsplanning
 • Geïntegreerd verzuimmanagement voor tijdregistratie en personeelsplanning
 • Prognose arbeidstijdrekeningen en vergoedingen personeelsplanning volgens de regels voor tijdregistratie
 • Informatie over aanwezigheid en absentie direct in personeelsplanning
 • Slim zoeken naar beschikbare en gekwalificeerde medewerkers aan de hand van arbeidstijdrekeningen
 • Indicatie van afwijkingen tussen daadwerkelijke behoefte en geplande personeelsbezetting
 • Weergave van vrij definieerbare en als grafiek visualiseerbare prestatie-indicatoren
 • Afbeelding van werktijd- en shiftmodellen
 • Registratie van werknemersverzoeken
 • Overname en/of behoud van werknemerskwalificaties
 • Plausibiliteitscontroles voor gegenereerde personeelsplanning
 • Multidimensionele evaluaties van werktijdgegevens, personeelsbehoeften en personele middelen
 • Standaard interfaces naar telefoonsysteem
 • Operationeel in de cloud en on premises
Remco Nijland

Uw contactpersoon

Heeft u vragen over de ATOSS Call Center Solution? Ik help u graag verder!

Remco Nijland
Head of Sales Netherlands

T +31 30 899 293 2
E sales@atoss.com