TOPSERVICE OF TOPOMZET? WAAROM NIET BEIDE?

ATOSS HOSPITALITY SOLUTION: TOPSERVICE TEGEN GEOPTIMALISEERDE PERSONEELSKOSTEN

Of het nu een internationale hotelketen, zakenhotel of familiepension betreft, de gasten verwachten 24/7 service, kwaliteit, persoonlijke verzorging en beschikbaarheid. Dit betekent steeds langere werktijden en stijgende personeelskosten. Werkprocessen moeten transparant en flexibel zijn, zodat de medewerkers zo efficiënt en eerlijk mogelijk worden ingezet. De beschikbaarheid van het juiste personeel op de momenten dat het nodig is, voorkomt dure overuren en periodes van inactiviteit. Dit betekent lagere kosten en een hogere servicekwaliteit. 85 procent minder planningswerk, 30 procent minder improductieve arbeidstijd en 50 procent minder ziekteverzuim door meer autonomie voor het personeel. Deze cijfers, afkomstig uit de huidige ATOSS-projecten in de dienstverleningssector, tonen het indrukwekkende potentieel van een op de behoefte afgestemde personeelsinzet.

UPGRADE UW PERSONEELSPLANNING

De personeelsorganisatie in een hotel is een gecompliceerd en tijdrovend proces. Wisselende ploegendiensten, weekendwerk, kortlopende werkopdrachten en overwerk zijn aan de orde van de dag. Bovendien komen er steeds meer en snellere manieren om te boeken, wat weer resulteert in kortdurende schommelingen in de bezettingsgraad. De planning van het personeel vindt meestal plaats per afdeling, omdat het vaak aan een overkoepelend systeem ontbreekt, zodat de toegang tot de basisgegevens en het inzicht in de arbeidstijdrekeningen vaak beperkt zijn. Met de ATOSS Hospitality Solution kunt u alle kwesties rondom tijdregistratie, toegangscontrole en tijdmanagement efficiënt integreren, het planningsproces centraliseren en het planningswerk tot een minimum beperken. De oplossing creëert automatisch een op de regels gebaseerd dienstrooster met inachtneming van absenties, planningsrelevante parameters, hotelspecifieke benchmarks en terugkerende gebeurtenissen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met wettelijke, collectieve en/of individuele randvoorwaarden, evenals met de wensen van de werknemers en de vereiste kwalificaties. U kunt nu snel en eenvoudig flexibel reageren op de in de horeca veel voorkomende veranderingen op korte termijn. Hierdoor stijgen de kwaliteit van de planning en het niveau van de service.

EEN OPLOSSING MET TOEKOMST

De ATOSS Hospitality Solution integreert tijdmanagement en personeelsplanning. De stappen van het productconcept waarborgen een professioneel Workforce Management voor alle eisen en bedrijven, groot of klein. De oplossing is schaalbaar en groeit mee met uw eisen. De portfolio is uit te breiden met talloze aanvullende modules voor tijdregistratie, toegangscontrole en kwalificatiemanagement, evenals met mobiele apps en Self Services tot strategische capaciteits- en behoefteplanning toe. De ATOSS Hospitality Solution onderscheidt zich door de hoogste functionaliteit, intuïtieve gebruikersbegeleiding en state-of-the-art technologie. De software is platformonafhankelijk en integreert naadloos in bestaande systeemlandschappen. Voor onze klanten betekent dit lage integratiekosten, optimale prestaties en keuzevrijheid in apparatuur voor tijdregistratie, databanken en besturingssystemen; m.a.w. een veilige investering voor de toekomst. De ATOSS Hospitality Solution is via open en flexibel aanpasbare interfaces snel aan te sluiten op upstream- en downstreamsystemen, zoals PMS-, POS- of forecastsystemen. De oplossing is beschikbaar in zowel de cloud als on premises.

VOORDELEN EN EFFECTEN

  • Minder routineactiviteiten
  • Minder administratiewerk
  • Lagere personeelskosten
  • Efficiënter planningsproces
  • Hogere planningskwaliteit door geautomatiseerde, op regels gebaseerde voorstellen
  • Meer transparantie
  • Invoering bedrijfsbrede normen
  • Betere service voor gasten
  • Langetermijnbescherming van investering dankzij platformonafhankelijkheid
Remco Nijland

Uw contactpersoon

Heeft u vragen over de ATOSS Hospitality Solution? Ik help u graag verder!

Remco Nijland
Head of Sales Netherlands

T +31 30 899 293 2
E sales@atoss.com