Manufacturing Solution

FLEXIBILITEIT IS DE MOTOR VAN INDUSTRIE 4.0

Industrie 4.0 verandert markten en werkomgevingen. Dit geldt vooral voor de productiesector. Het doel is om productie- en logistieke processen intensief te koppelen en zeer flexibel te maken. Productieactiviteiten moeten in staat zijn om zich op dynamische wijze aan de eisen van de markt aan te passen, aan kortere leveringstijden en geïndividualiseerde productie t/m batchgrootte 1. Dit functioneert alleen als er een uiterst soepele personeelsinfrastructuur aan ten grondslag ligt. Dit proces op een slimme en op de behoefte afgestemde manier aansturen, is vandaag de dag een strategische uitdaging en een essentieel onderdeel van een modern Workforce Management.

COMPLEXE PLANNING MET EEN DRUK OP DE KNOP

Vooral in tijden van onzekerheid gaapt er een enorme kloof tussen de actuele personeelsbehoefte en de feitelijke personeelsbezetting. De gevolgen zijn dure overuren en periodes van inactiviteit, tijdelijke inzet van externe werknemers, onderbenutte machines, lage productiviteit, verloren omzet en vaak ook ontevreden medewerkers. De fluctuerende capaciteit kan worden opgevangen met flexibele werktijdmodellen. Arbeidstijdrekeningen voor lange en korte termijn dienen als compenserende factor en verschaffen de nodige flexibiliteit. Bij een op de behoefte afgestemde personeelsplanning dient er naast bedrijfsspecifieke eisen, zoals ordervolumes of wetgeving inzake serviceniveau, cao en bedrijfsafspraken, ook rekening te worden gehouden met individuele criteria. Deze omvatten o.a. kwalificaties, specifieke werktijdmodellen, leeftijdsgerelateerde beperkingen, voorkeuren m.b.t. werktijden en ergonomische eisen. Daarnaast is ook de revisiebestendige planning van eerstehulpverleners opgenomen. Een personeelsplanning met deze veelheid aan factoren die van invloed kunnen zijn, is eenvoudigweg niet mogelijk met bijv. alleen Excel. Met de ATOSS Manufacturing Solution kunnen productiebedrijven eenvoudig complexe ploegen-, werkplek- en ordergerelateerde roosters creëren, implementatiescenario's simuleren en prognoses opstellen. Ook de belangen van de werknemers worden via gewenste dienstrooster- en uitwisselingssystemen in het planningsproces geïntegreerd. De volledige integratie van tijdregistratie en personeelsplanning zorgt ervoor dat de online informatie altijd up-to-date is, zoals het werkelijke aantal aanwezigen, korte periodes van inactiviteit, tijdsbalansen, over- of onderbezetting, absenties of personeelskosten. Workforce Management creëert de noodzakelijke voorwaarden en de nodige transparantie om personele middelen en de vereisten voor de productie te synchroniseren en de processen continu te optimaliseren. Zo lukt het om dure overuren en niet-productieve werktijden te vermijden en de normale arbeidscyclus te maximaliseren.

DIENSTPLANNING MET TOEGEVOEGDE WAARDE OP ALLE NIVEAUS

De ATOSS Manufacturing Solution biedt u een centrale plannings- en controlecockpit voor een vraag- en werknemergeoriënteerde dienstplanning die bij iedere processtap een waarde toevoegt. Deze uitgebreide planningsfunctionaliteit is ook onbeperkt beschikbaar voor SAP-gebruikers. U kunt uw SAP Human Capital Management-software gebruiken en met ATOSS de inzet van uw personeel op een op de behoefte afgestemde manier plannen en beheren - de ATOSS SAP Connector zorgt voor een soepele gegevensuitwisseling.

 

PERSONEELSPLANNING MET TOEKOMST

De ATOSS Manufacturing Solution integreert tijdmanagement, forecasting en personeelsplanning. De oplossing is onbeperkt schaalbaar en groeit mee met uw behoeften. De portfolio is uit te breiden met talloze aanvullende modules voor tijdregistratie, toegangscontrole en kwalificatiemanagement, evenals met mobiele apps, Self Services en vakantieplanning tot strategische capaciteits- en behoefteplanning toe. De oplossing onderscheidt zich door de hoogste functionaliteit, intuïtieve gebruikersbegeleiding en state-of-the-art technologie. De software is platformonafhankelijk en integreert naadloos in bestaande systeemlandschappen. Voor onze klanten betekent dit lage integratiekosten, optimale prestaties en keuzevrijheid in apparatuur voor tijdregistratie, databanken en besturingssystemen; m.a.w. een veilige investering voor de toekomst. De ATOSS Manufacturing Solution is via open en flexibel aanpasbare interfaces aan te sluiten op upstream- en downstreamsystemen, zoals ERP- en PPS-systemen. De oplossing is beschikbaar in zowel de cloud als on premises.

VOORDELEN EN EFFECTEN

 • Hogere planningskwaliteit
 • Minder planningswerk door automatische plausibiliteitscontroles en op regels gebaseerde voorstellen
 • Simulatie van planningsscenario's
 • Uitgebreid waarschuwingssysteem voor overtredingen
 • Realtime prognoses met weergave personeelskosten en behoeftedekking
 • Transparantie over de kwalificaties van werknemers
 • Flexibele en snelle reactie op schommelingen in de behoeften
 • Optimale benutting machines en looptijden
 • Verbeterde orderbeheersing
 • Hogere leveringsbetrouwbaarheid
 • Geoptimaliseerde personeelskosten

Wenst u nog meer functionaliteit? Alstublieft! Voor de ATOSS Manufacturing Solution is een scala aan extra modules beschikbaar. Wij bieden standaard individuele opties.

MODULES VAN A TOT Z

 • Taakbeheer
 • Automatisch dienstrooster
 • Employee & Manager Self Service
 • Kostenbeheer
 • Uitwisselingsplatform voor medewerkers
 • Mobiel Workforce Management
 • Forecasting
 • Projecttijdregistratie
 • Bijscholingsmanagement
 • Workflow Management
 • Tijdregistratie: werkplek, telefoon, terminal
 • Toegangscontrole
Remco Nijland

Uw contactpersoon

U hebt vragen over de ATOSS Manufacturing Solution? Ik help u graag verder!

Remco Nijland
Head of Sales Netherlands

T +31 30 899 293 2
E sales@atoss.com