Dienstroosters die passen bij het behandelingsproces

ATOSS MEDICAL SOLUTION: ONS RECEPT TEGEN STIJGENDE KOSTEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

Vakkundig geschoold personeel is moeilijk te vinden. Dit geldt vooral voor de gezondheidssector en de situatie wordt er niet beter op, gezien de demografische ontwikkelingen. Particuliere en openbare instellingen zijn meer dan ooit aangewezen op een efficiënte inzet van de schaarse personele middelen. Onze ATOSS Medical Solution-software voor de dienstplanning ondersteunt bedrijven, (groot of klein) bij het flexibiliseren van hun werktijden en door deze consequent af te stemmen op het behandelingsproces. De meerwaarde is meetbaar: hogere zorgkwaliteit, meer individuele verzorging, lagere kosten en eerlijkere werktijden. Patiënten, medewerkers en bedrijven profiteren.

SPELENDERWIJS PERSONEEL PLANNEN

Modern Workforce Management ondersteunt de planning en de implementatie van duurzame werktijdconcepten, omdat veranderende personeelsstructuren nieuwe benaderingen en randvoorwaarden eisen. Noodzakelijke medische processen moeten worden begeleid door daarvoor gekwalificeerde medewerkers - zowel functioneel als interdisciplinair. Dit vergroot de complexiteit van het roosteren. Alleen een dynamische, op de behoefte afgestemde en zeer flexibele inzet van personeel creëert winstgevendheid en concurrentievermogen op lange termijn. Met de ATOSS Medical Solution gebruikt u alle voor de personeelsplanning beschikbare wettelijke, collectieve en operationele speelruimte om de arbeidstijden te plannen en te beheren in het voordeel van patiënten, medewerkers en ondernemers. Flexibele werktijdmodellen, gewenste dienstroosters en een medewerkersportaal voor het onderling wisselen van diensten zorgen voor meer eigen verantwoordelijkheid en motivatie, evenals voor een uitgebalanceerde Work-Life-Balance. De software levert tevens een optimale ondersteuning bij de introductie van een inhouse-systeem voor het beheer van de zorg.

Best of Medical

PRAKTIJKVOORBEELDEN UIT DE ZORGSECTOR

Voor het welzijn van patiënten, medewerkers en organisaties (Engels).

Best of Medical (pdf, 3791 KB)

MULTIDIMENSIONEEL ROOSTEREN

Met de module "Flexibele bezettingsplanning" biedt de ATOSS Medical Solution artsen en verplegend personeel de mogelijkheid om configureerbare dimensies, zoals werkplekken, shifts en speciale diensten, te plannen. De inzichten van de medewerkers en het overige personeel leveren de benodigde planningsinformatie, die met een druk op de knop beschikbaar is. Zo kan de planner bijvoorbeeld in één stap overschakelen van de ploegendienst naar de wachtdienst van de weergegeven groep. Dit betekent dat een snelle en transparante personeelsbezetting voor speciale en functionele diensten slechts met één druk op de knop verwijderd is.

TIJDREGISTRATIE MET TOEKOMST

De modulaire ATOSS Medical Solution werd speciaal ontwikkeld voor personeelsplanning in de gezondheidszorg en de sociale sector. De software integreert de functies tijdmanagement, forecasting en personeelsplanning. De oplossing is onbeperkt schaalbaar en groeit mee met uw behoeften. De portfolio is uit te breiden met talloze aanvullende modules voor tijdregistratie, toegangscontrole en kwalificatiemanagement, evenals met mobiele apps en Self Services tot strategische capaciteits- en behoefteplanning toe. De ATOSS Medical Solution onderscheidt zich door de hoogste functionaliteit, intuïtieve gebruikersbegeleiding en state-of-the-art technologie. De software is platformonafhankelijk en integreert naadloos in bestaande systeemlandschappen. Voor onze klanten betekent dit lage integratiekosten, optimale prestaties en keuzevrijheid in apparatuur voor tijdregistratie, databanken en besturingssystemen; m.a.w. een veilige investering voor de toekomst. De ATOSS Medical Solution is via open en flexibel aanpasbare interfaces aan te sluiten op upstream- en downstreamcomponenten, zoals systemen voor therapie, operatieplanning en loonadministratie. Met andere woorden: een perfecte investering voor de toekomst. De oplossing is on premises en in de cloud beschikbaar.

VOORDELEN EN EFFECTEN

 • Online toegang tot een topactuele database
 • Aanzienlijk minder administratief werk
 • Eenvoudig en snel roosteren
 • Kostenoptimalisatie dankzij efficiënt gebruik van werktijden
 • Beoordeling arbeidstijd conform wettelijke en collectieve overeenkomsten
 • Bescherming patiëntenzorg door flexibelere werktijdmodellen
 • Op behoefte afgestemd, functieoverschrijdend roosteren
 • Hogere planningskwaliteit door geautomatiseerde, op regels gebaseerde planningsvoorstellen
 • Meer medewerkerstevredenheid door gewenste dienstroosters en uitwisselingsplatforms
 • Prestatie-indicatoren voor managementdoeleinden
 • Transparantie op alle besluitvormingsniveaus

Wilt u meer functies voor uw personeelsplanning? Voor de ATOSS Medical Solution is een scala aan extra modules beschikbaar. Wij bieden standaard individuele opties.

MODULES VAN A TOT Z

 • Taakbeheer
 • Automatisch dienstrooster
 • Employee & Manager Self Service
 • Flexibel bezettingsplan
 • Capaciteitsmanagement
 • Kostenbeheer
 • Uitwisselingsplatform voor medewerkers
 • Mobiel Workforce Management
 • Planningskwaliteit
 • Projecttijdregistratie
 • Bijscholingsmanagement
 • Workflow Management
 • Tijdregistratie: werkplek, telefoon, terminal
 • Toegangscontrole
Remco Nijland

Uw contactpersoon

Heeft u vragen over de ATOSS Medical Solution? Ik help u graag verder!

Remco Nijland
Head of Sales Netherlands

T +31 30 899 293 2
E sales@atoss.com