Nieuwe werktijden voor nieuwe werkomgevingen

GEZOCHT! PROFESSIONEEL REGISTRATIESYSTEEM VOOR WERKTIJDEN

"9 to 5" heeft zijn beste tijd gehad. De indeling van werktijden en de structuur van het arbeidsaanbod zijn onderhevig aan een duurzame verandering. Terwijl het bedrijfsleven steeds meer behoefte heeft aan op vraag gerichte werktijdmodellen, groeit aan werknemerszijde het verlangen om de indeling van de werktijden aan te passen aan de leefsituatie. Opgespaarde uren, flexibele en op levensfase georiënteerde indeling van de werktijd, sabbaticals, uitzendwerk en beperkt dienstverband nemen toe. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde arbeidstijd af. Deze veranderingen stellen ondernemingen voor nieuwe uitdagingen. Dit vraagt om een slimme kosten- en servicegeoptimaliseerde indeling van de bestaande korte werktijden. Tegelijkertijd moeten er nieuwe randvoorwaarden worden gecreëerd voor de veranderende personeelsstructuren. Dat geldt in het bijzonder voor deeltijdarbeid voor ouderen en verenigbaarheid van werk en gezin. Als gevolg hiervan moeten bedrijven zich richten op een veel breder scala aan werktijdmodellen gericht op de werknemer. De complexiteit rondom tijdmanagement en daarmee de behoefte aan professionele oplossingen voor het beheer van de waardevolle werktijd neemt toe.

MODERN TIJDMANAGEMENT: ACTIEF AANSTUREN I.P.V. ALLEEN BEHEREN

De wereldwijde concurrentiedruk, het toenemende tekort aan geschoold personeel en de veranderende waarden en normen, met name onder jongere werknemers, zullen onvermijdelijk tot een verdere flexibilisering van de werktijd leiden. Deze ontwikkeling vraagt om een professionele aanpak. Dit is gezien de toenemende complexiteit niet mogelijk zonder een IT-ondersteund tijdmanagement voor het registreren, beheren, evalueren en analyseren van de waardevolle werktijd. Belangrijk is dat er bij de planning van de werktijden rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de werkgever als de werknemer. Tevreden medewerkers zijn gemotiveerder en dus productiever. De focus bij het klassieke tijdmanagement ligt nog te vaak op administratieve kwesties, zoals cao's, loontypes, saldi, toeslagen of personeelskosten. In de toekomst zal het echter steeds belangrijker worden om een ergonomische en prestatiebevorderende werkomgeving te creëren, die bewust rekening houdt met de behoefte van de werknemer. Hoe meer factoren, des te complexer de tijdregistratie. Zo wordt bijvoorbeeld het verzamelen en het evalueren van werktijdgegevens als basis voor het gezondheids- en integratiebeheer op het werk steeds belangrijker. Ook de systematische benadering van kwalificaties wordt een steeds grotere uitdaging voor ondernemingen. Zonder efficiënte IT-instrumenten is het niet mogelijk om de vereiste processen economisch in kaart te brengen en een toekomstbestendige werktijdregistratie m.b.t. bedrijven, klanten en medewerkers te realiseren.

INTEGRATIE SCHEPT TRANSPARANTIE EN EFFICIËNTIE

ATOSS hanteert een holistische aanpak van de werktijden - van Master Data Management (MDM) en tijdregistratie en -management tot analyse en rapportage. Aangezien de tijdregistratie en personeelsplanning van ATOSS volledig geïntegreerd zijn, wordt de inzetbaarheid van de medewerkers continu bijgewerkt en geoptimaliseerd. Zo is de beschikbare informatie altijd volledig actueel. Bedrijven hebben te allen tijde een overzicht van alle relevante werktijdgegevens en kunnen deze op de meest uiteenlopende criteria analyseren. Wat zijn de kosten van overuren? Wie is er daadwerkelijk aanwezig of kan snel als vervanger worden opgeroepen? Hoe hoog is het aandeel aan overuren en uitval wanneer we de verschillende afdelingen met elkaar vergelijken? Snel handelen vraagt om de nodige transparantie. Tegelijkertijd wordt een solide basis gecreëerd voor beslissingen.

VOORDELEN EN EFFECTEN

  • Automatische registratie en evaluatie van werktijden en afwezigheden
  • Automatische berekening van toeslagen en overdracht aan payroll
  • Beheer van lange- en kortetermijnrekeningen volgens vrij definieerbare regels
  • Automatisch toezicht op wettelijke regelgevingen, collectieve overeenkomsten en bedrijfsmatige voorschriften
  • Basis voor innovatieve werktijdconcepten
  • Meer transparantie voor management en medewerkers
  • Betere controle
Remco Nijland

Uw contactpersoon

Zoekt u een oplossing voor uw tijdregistratie? Ik help u graag verder!

Remco Nijland
Head of Sales Netherlands

T +31 30 899 293 2
E sales@atoss.com