Forecasting: voorspel het onvoorspelbare

Inhoud

Wat is het doel van een optimale personeelsbehoefte?

Wat zijn de voordelen en effecten van een optimale personeelsbezetting?

 

Flexibele en behoeftegerichte personeelsinzet

Forecasting is de basis voor een efficiënte en flexibele personeelsplanning. Per dag, per uur of idealiter tot op de minuut wil je nauwkeurig kunnen inschatten welke medewerkers met welke kwalificaties en tegen welke kosten waar en wanneer worden ingezet. Moderne bedrijven volgen het ´just-in-time´ principe dat niet alleen economische voordelen belooft in de productie, maar ook qua logistiek en de personeelsinzet. Immers: bepalen waar en wanneer je medewerkers inzet, voorkomt dure overuren en periodes van inactiviteit in piek- en dalperiodes, terwijl de productiviteit en de servicekwaliteit tegelijkertijd toenemen.

De benodigde personeelsinzet vloeit rechtstreeks voort uit specifieke bedrijfsprocessen en -doelen. Een betrouwbare forecasting is daarom alleen mogelijk door rekening te houden met alle factoren die voor een bedrijfstak relevant zijn. Daarbij lopen de eisen sterk uiteen, afhankelijk van de branche en het bedrijf. De benodigde personeelsinzet kan bovendien ook onderhevig zijn aan vraaggerichte of seizoensgebonden schommelingen. Een gedegen kennis van de sector is een basisvoorwaarde voor een hoogwaardige en zo nauwkeurig mogelijke forecasting. De oplossingen van ATOSS zijn op basis van de modernste technologieën ontwikkeld en bieden effectieve ondersteuning bij deze complexe opgave.

Workforce forecasting

Bepalen hoeveel medewerkers benodigd zijn:
Wanneer?
Waar?
Met welke kwalificaties?

Personeelsstructuur optimaliseren

Afstemmen van het benodigde personeel en de personeelsstructuur op de lange termijn

lange termijn

Capaciteitsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel op de middellange termijn

middellange termijn

Personeelsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel, op een sales-, service-, kostengeoptimaliseerde- en medewerkersgerichte manier

korte termijn

Personeel managen en bijsturen

Optimale respons op veranderingen op de korte termijn

huidige dag

Tijd- en aanwezigheidsbeheer

Registreren, verwerken en controleren van de gewerkte tijd

Flexibiliseren van de werktijd

nauwkeurige forecasting voor meer planningSZEKERHEID

Maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse schommelingen of zelfs per uur, behoren in de forecasting tot de dagelijkse gang van zaken. Een professionele personeelsplanning brengt deze schommelingen op de korte of de lange termijn - en op een kostenefficiënte manier - in evenwicht. Hieraan ten grondslag liggen een gedetailleerde analyse en een consequente afweging van alle vraaggerichte factoren.

Alle relevante informatie uit upstreamsystemen (bijvoorbeeld ERP's zoals SAP, Navision en Microsoft Dynamics) komt beschikbaar in de forecastingtool. Op basis van inschattingen van het toekomstige werkvolume en/of historische gegevens zoals gerealiseerde diensten, kassabonnen, aantal orders, bezettingsgraad (ziekenhuis) of bijvoorbeeld oproepen in het callcenter, geeft de forecastingsoftware een zo nauwkeurig mogelijke prognose af van de personeelsbehoefte. Deze prognose of forecast vormt de basis voor een on-demand, vraaggeoptimaliseerde personeelsplanning.

Door de voorspelde personeelsbehoefte systematisch af te stemmen op het werkelijke aantal gewerkte uren versus het optimale resultaat, kan de kwaliteit van de prognose - en dus ook van de personeelsplanning - geleidelijk worden verbeterd. Hier geldt: hoe gedetailleerder en exacter de planning, des te indrukwekkender de effecten in de praktijk.

Voordelen en effecten

  • Transparantie over de benodigde personeelsinzet
  • Exacte planning en beheer van de benodigde personeelsinzet
  • Meer tijd om te handelen
  • Optimalisering van de personeelskosten
  • Een hoger serviceniveau
  • Een hogere productiviteit
  • Meer concurrentievermogen

ALLES IN HUIS

Al meer dan 30 jaar optimaliseren we personeelsprocessen. Niets is te ingewikkeld en geen enkel bedrijf te groot of te klein voor ons.

 Of het nu gaat om het plannen van roosters, slimme tijdregistratie, tijdmanagement, mobiele apps, capaciteitsplanning of business analytics wij hebben het in huis.

 

Wij adviseren je graag

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

UW SNELSTE WEG NAAR ATOSS

T +31 30 2106026

E sales@atoss.com