Forecasting: voorspel het onvoorspelbare

SCHERPE PROGNOSES VOOR EEN Flexibele en behoeftegerichte personeelsinzet

Forecasting is de basis voor een efficiënte en flexibele personeelsplanning. U wilt per dag, per uur of idealiter tot op de minuut nauwkeurig kunnen inschatten welke medewerkers met welke kwalificaties en tegen welke kosten waar en wanneer worden ingezet. Moderne bedrijven volgen het ´just-in-time´ principe dat niet alleen economische voordelen belooft in de productie, maar ook qua logistiek en de personeelsinzet. Immers: het inzetten van medewerkers waar en wanneer ze nodig zijn, voorkomt dure overuren en periodes van inactiviteit in piek- en dalperiodes, terwijl de productiviteit en de servicekwaliteit tegelijkertijd toenemen.

De benodigde personeelsinzet vloeit rechtstreeks voort uit specifieke bedrijfsprocessen en -doelen. Een betrouwbare forecasting is daarom alleen mogelijk door rekening te houden met alle factoren die voor een bedrijfstak relevant zijn. Daarbij lopen de eisen sterk uiteen, afhankelijk van de branche en het bedrijf. De benodigde personeelsinzet kan bovendien ook onderhevig zijn aan vraaggerichte of seizoensgebonden schommelingen. Een gedegen kennis van de sector is een basisvoorwaarde voor een hoogwaardige en zo nauwkeurig mogelijke forecasting. De oplossingen van ATOSS zijn op basis van de modernste technologieën ontwikkeld en bieden effectieve ondersteuning bij deze complexe opgave.

nauwkeurige forecasting voor meer planningSZEKERHEID

Maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse schommelingen of zelfs per uur, behoren in de forecasting tot de dagelijkse gang van zaken. Een professionele personeelsplanning brengt deze schommelingen op de korte of de lange termijn - en op een kostenefficiënte manier - in evenwicht. Hieraan ten grondslag liggen een gedetailleerde analyse en een consequente afweging van alle vraaggerichte factoren.

Alle relevante informatie uit upstreamsystemen (bijvoorbeeld ERP's zoals SAP, Navision en Microsoft Dynamics) komt beschikbaar in de forecastingtool. Op basis van inschattingen van het toekomstige werkvolume en/of historische gegevens zoals gerealiseerde diensten, kassabonnen, aantal orders, bezettingsgraad (ziekenhuis) of bijvoorbeeld oproepen in het callcenter, geeft de forecastingsoftware een zo nauwkeurig mogelijke prognose af van de personeelsbehoefte. Deze prognose of forecast vormt de basis voor een on-demand, vraaggeoptimaliseerde personeelsplanning.

Door de voorspelde personeelsbehoefte systematisch af te stemmen op het werkelijke aantal gewerkte uren versus het optimale resultaat, kan de kwaliteit van de prognose - en dus ook van de personeelsplanning - geleidelijk worden verbeterd. Hier geldt: hoe gedetailleerder en exacter de planning, des te indrukwekkender de effecten in de praktijk.

Voordelen en effecten

  • Transparantie over de benodigde personeelsinzet
  • Exacte planning en beheer van de benodigde personeelsinzet
  • Meer tijd om te handelen
  • Optimalisering van de personeelskosten
  • Een hoger serviceniveau
  • Een hogere productiviteit
  • Meer concurrentievermogen
ATOSS geïntegreerd Workforce Management: Forecasting

De formule voor meer bedrijfssucces: in 5 stappen naar geïntegreerd Workforce Management.

Jeroen de Jong

Uw contactpersoon

Zoekt u een oplossing voor uw forecasting? Ik help u graag verder!

Jeroen de Jong
Director International Sales

T +31 30 2106026
E sales@atoss.com

Service & Support

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Uw snelste weg naar ATOSS

T +31 30 2106026

E sales@atoss.com