Forecasting: het onvoorspelbare voorspellen

Flexibele en behoeftegerichte personeelsinzet

Forecasting is de basis voor een efficiënte en flexibele personeelsplanning. Alleen zo kan worden voorspeld welke medewerkers met welke kwalificaties en tegen welke kosten waar en wanneer worden ingezet - per dag, per uur of idealiter tot op de minuut nauwkeurig. Moderne bedrijven volgen het just-in-time principe dat niet alleen economische voordelen belooft in de productie, maar ook qua logistiek. Ook voor de inzet van personeel geldt immers: medewerkers inzetten waar en wanneer ze nodig zijn, voorkomt dure overuren en periodes van inactiviteit. Tegelijkertijd nemen de productiviteit en de servicekwaliteit toe.

Personele behoefte vloeit rechtstreeks voort uit specifieke bedrijfsprocessen en -doelen. Een betrouwbare forecasting is derhalve alleen mogelijk als er rekening wordt gehouden met alle factoren die voor de desbetreffende bedrijfstak relevant zijn. Daarbij lopen de eisen sterk uiteen, afhankelijk van de branche en het bedrijf. De behoefte aan personele middelen kan bovendien ook onderhevig zijn aan vraaggerichte of seizoensgebonden schommelingen. Een gedegen kennis van de sector is een basisvoorwaarde voor een hoogwaardige en zo nauwkeurig mogelijke forecasting.
ATOSS heeft hiervoor op basis van de modernste technologieën oplossingen ontwikkeld die een effectieve ondersteuning bieden bij deze complexe opgave.

Exacte forecasting voor meer planningszekerheid

Schommelingen in de forecasting behoren tot de dagelijkse bedrijfsroutine - of ze nu maandelijks, wekelijks, dagelijks of zelfs per uur zijn. Een professionele personeelsplanning heeft tot doel om deze fluctuaties op een kostenefficiënte manier op korte of lange termijn in evenwicht te brengen. Aan de basis hiervoor liggen een gedetailleerde analyse en een consequente afweging van alle vraaggerichte factoren.

Uitgaande van de prognoses voor het toekomstige werkvolume en de historische gegevens, zoals gerealiseerde diensten, kassabonnen, aantal orders, bezettingsgraad (ziekenhuis) of oproepen in het callcenter, ontstaat bij de forecasting een voorspelling. De relevante informatie uit upstreamsystemen wordt in de forecastingtool ingevoerd. Het doel is om de behoefte zo snel en nauwkeurig mogelijk vast te leggen. Deze prognose vormt dan de basis voor een tot op de minuut exacte op de behoefte afgestemde planning.

Door het voorspelde werkvolume consequent af te stemmen op het werkelijke aantal gewerkte uren, kan de kwaliteit van de prognose, en dus ook van de personeelsplanning, geleidelijk worden verbeterd. Hier geldt: hoe gedetailleerder en exacter de planning, des te indrukwekkender de effecten in de praktijk.

Voordelen en effecten

  • Transparantie over de personele behoefte
  • Exacte planning en beheer personele behoefte
  • Langere reactietijd
  • Optimalisering personeelskosten
  • Hoger serviceniveau
  • Stijging van de productiviteit
  • Meer concurrentievermogen
ATOSS geïntegreerd Workforce Management: Forecasting

Ga voor meer bedrijfssucces: 5 stappen naar een geïntegreerd Workforce Management

Jürgen Bucher

Uw contactpersoon

Zoekt u een oplossing voor uw forecasting? Ik help u graag verder!

Jürgen Bucher
Senior Sales Operations Manager

T +31 30 2106028
E sales@atoss.com

Service & Support

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Uw snelste weg naar ATOSS

T +31 30 2106028

E sales@atoss.com