Forecasting: het onvoorspelbare voorspellen

Flexibele en behoeftegerichte personeelsinzet

Forecasting is de basis voor een efficiënte en flexibele personeelsplanning. Alleen zo kan worden voorspeld welke medewerkers met welke kwalificaties en tegen welke kosten waar en wanneer worden ingezet - per dag, per uur of idealiter tot op de minuut nauwkeurig. Moderne bedrijven volgen het just-in-time principe dat niet alleen economische voordelen belooft in de productie, maar ook qua logistiek. Ook voor de inzet van personeel geldt immers: het inzetten van medewerkers waar en wanneer ze nodig zijn, voorkomt dure overuren en periodes van inactiviteit in piek- en dalperiodes. Tegelijkertijd nemen de productiviteit en de servicekwaliteit toe.

De benodigde personeelsinzet vloeit rechtstreeks voort uit specifieke bedrijfsprocessen en -doelen. Een betrouwbare forecasting is daarom alleen mogelijk door rekening te houden met alle factoren die voor een bedrijfstak relevant zijn. Daarbij lopen de eisen sterk uiteen, afhankelijk van de branche en het bedrijf. De benodigde personeelsinzet kan bovendien ook onderhevig zijn aan vraaggerichte of seizoensgebonden schommelingen. Een gedegen kennis van de sector is een basisvoorwaarde voor een hoogwaardige en zo nauwkeurig mogelijke forecasting. De oplossingen van ATOSS zijn op basis van de modernste technologieën ontwikkeld en bieden effectieve ondersteuning bij deze complexe opgave.

Exacte forecasting voor meer planningSZEKERHEID

Maandelijkse, wekelijkse, dagelijkse schommelingen of zelfs per uur, behoren in de forecasting tot de dagelijkse bedrijfsvoering. Een professionele personeelsplanning brengt deze fluctuaties op een kostenefficiënte manier in evenwicht, op de korte of de lange termijn. Hieraan ten grondslag liggen een gedetailleerde analyse en een consequente afweging van alle vraaggerichte factoren.

Uitgaande van prognoses voor het toekomstige werkvolume en historische gegevens zoals gerealiseerde diensten, kassabonnen, aantal orders, bezettingsgraad (ziekenhuis) of oproepen in het callcenter, ontstaat bij de forecasting een prognose. De relevante informatie uit upstreamsystemen wordt in de forecastingtool ingevoerd. De behoefte dient zo snel en nauwkeurig mogelijk vast te worden gelegd. Deze prognose vormt dan de basis voor de planning die tot op de minuut exact is en op de behoefte afgestemd.

Door het voorspelde werkvolume consequent af te stemmen op het werkelijke aantal gewerkte uren, kan de kwaliteit van de prognose - en dus ook van de personeelsplanning - geleidelijk worden verbeterd. Hier geldt: hoe gedetailleerder en exacter de planning, des te indrukwekkender de effecten in de praktijk.

Voordelen en effecten

  • Transparantie over de benodigde personeelsinzet
  • Exacte planning en beheer van de benodigde personeelsinzet
  • Langere reactietijd
  • Optimalisering van de personeelskosten
  • Hoger serviceniveau
  • Stijging van de productiviteit
  • Meer concurrentievermogen
ATOSS geïntegreerd Workforce Management: Forecasting

Ga voor meer bedrijfssucces: 5 stappen naar een geïntegreerd Workforce Management

Jürgen Bucher

Uw contactpersoon

Zoekt u een oplossing voor uw forecasting? Ik help u graag verder!

Jürgen Bucher
Senior Sales Operations Manager

T +31 30 2106028
E sales@atoss.com

Service & Support

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Uw snelste weg naar ATOSS

T +31 30 2106028

E sales@atoss.com