PERSONEELSMANAGEMENT – AD HOC PERSONEELSTEKORTEN VOORKOMEN OF SNEL OPLOSSEN

Inhoud

Hoe kunnen we het beste omgaan met personeelsmanagement op de korte termijn?

Hoe maakt ATOSS personeelsmanagement op korte termijn makkelijker?

Welke voordelen en effecten volgen uit geoptimaliseerd personeelsmanagement?

MEER EFFICIËNTIE DOOR EEN PROACTIEVE, GEAUTOMATISEERDE PLANNING

Kenmerkend voor personeelsmanagement is dat bedrijven snel moeten kunnen reageren op plotselinge veranderingen in de personeelsbehoefte of kortdurende afwezigheden. Oók bij personeelstekorten op korte termijn wilt u het gewenste serviceniveau blijven handhaven. En dit tegen een optimale kostprijs, onder naleving van de bestaande regelgeving en zonder dat uw medewerkers teveel hoeven inleveren op hun belangen. Slim ingerichte automatisering en maximale transparantie in (privacygevoelige) data, helpen managers en staff om snel en efficiënt de juiste beslissing te kunnen nemen. Met duidelijk gedefinieerde processen en een efficiënte, door IT ondersteunde personeelsplanning bereikt u de best mogelijke personeelsinzet in de kortst mogelijke reactietijd.

Workforce forecasting

Bepalen hoeveel medewerkers benodigd zijn:
Wanneer?
Waar?
Met welke kwalificaties?

Personeelsstructuur optimaliseren

Afstemmen van het benodigde personeel en de personeelsstructuur op de lange termijn

lange termijn

Capaciteitsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel op de middellange termijn

middellange termijn

Personeelsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel, op een sales-, service-, kostengeoptimaliseerde- en medewerkersgerichte manier

korte termijn

Personeel managen en bijsturen

Optimale respons op veranderingen op de korte termijn

huidige dag

Tijd- en aanwezigheidsbeheer

Registreren, verwerken en controleren van de gewerkte tijd

Flexibiliseren van de werktijd

ZO MIN MOGELIJK AD HOC PERSONEELSMANAGEMENT OP KORTE TERMIJN

Ondernemingen kunnen betere resultaten behalen door aanleidingen tot ad hoc reacties in personeelsmanagement te voorkomen, of deze zo vroeg en snel mogelijk op te lossen. Dit bijft een uitdaging, zeker bij sterk schommelende markten en toenemende individualisering van producten en diensten. Echter door u sterker op personeelsinzet op de middellange tot lange termijn en op capaciteitsmanagement te focussen, schept u al de nodige voorwaarden. U voorkomt dat medewerkers ten koste van de medewerkerstevredenheid naar huis worden gestuurd, dat het aantal dure niet-productieve arbeidsuren snel oploopt, of dat medewerkers een bovengemiddeld aantal overuren opbouwen. Bovendien voorkomt u dat u - ten koste van de productiviteit en de kwaliteit - moet terugvallen op uitzendkrachten die vaak minder kennis van zaken hebben.

GEÏNTEGREERD WORKFORCE MANAGEMENT: ZOWEL DOEL ALS OPLOSSING

De oplossingen voor geïntegreerd Workforce Management die ATOSS speciaal voor kleine en grote bedrijven in verschillende sectoren heeft ontwikkeld, helpen u hierbij. Ze ondersteunen een professionele en efficiënte planning: van forecasting en capaciteits- en personeelsplanning tot tijdmanagement en self services. Hiermee bepaalt u op basis van upstreamgegevens en slimme prognoses de personeelsbehoefte, en synchroniseert u deze optimaal met de beschikbare capaciteit. Zo schept u de beste voorwaarden voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte planning en kunt u ongewenste ad hoc maatregelen voor uw personeelsmanagement op korte termijn aanzienlijk reduceren.

 

ATOSS Personeelsmanagement

Proactieve personeelsplanning in plaats van reactief personeelsmanagement - voorkom ad hoc personeelstekorten in uw dagelijkse bedrijfsvoering

PERSONEELSMANAGEMENT OP ZIJN SLIMST

Het principe: een eenduidig systeem dat het uitwisselen van medewerkers bedrijfsbreed of over alle afdelingen ondersteunt, net zoals het inzetten van invallers en mensen uit de arbeidspool. Er is geen tijdrovende coördinatie nodig en knelpunten in het arbeidsproces worden tot een minimum beperkt. Bijvoorbeeld: bij ziekteverzuim genereert onze oplossing automatisch een voorstel met beschikbare en geschikte mogelijke vervangers voor uw planner. Bij de selectie houdt onze software rekening met vooraf vastgestelde criteria, zoals de actuele stand van plus- en minuren, kwalificaties en tijdsvoorkeuren. Geschikte medewerkers ontvangen de beschikbaar gekomen (ploegen)diensten snel en efficiënt op hun mobiele app. Ook voor de kortetermijnplanning, het zogenaamde ‘intraday management’, biedt ATOSS een automatische personeelsplanning. Met één druk op de knop ontvangt de planner een planningsvoorstel met een vervanger, rekening houdend met alle basisvoorwaarden zoals beschikbaarheid, reeds gewerkte of nog beschikbare uren, kwalificaties, behoeften, collectieve overeenkomsten en wettelijke regelingen. Zo lost u plotseling ontstane personeelstekorten snel en kostenefficiënt op met ATOSS Personeelsmanagement.

 

VOORDELEN EN EFFECTEN

  • Systematisch en geautomatiseerd zoeken naar gekwalificeerde vervangers bij plotselinge afwezigheid van medewerkers
  • Snelle reactie op plotselinge gebeurtenissen door automatische intraday planning
  • Flexibele communicatiekanalen om wijzigingen in de planning automatisch aan medewerkers te melden
  • Een hogere medewerkerstevredenheid door minder ad hoc ingeplande diensten
  • Gegarandeerde continuïteit in bedrijfsvoering en gewenste serviceniveaus
  • Snelle, efficiënte en minder foutgevoelige processen dankzij een geïntegreerde database
  • Stijging van de productiviteit van medewerkers door het kunnen vermijden van niet-productieve werktijden

Workforce management voor alle uitdagingen

Oplossingen voor elke bedrijfsgrootte en elke bedrijfstak: van wetsconforme tijdregistratie en klassiek tijdmanagement tot intuïtieve self services, mobiele apps, professionele personeelsplanning of strategische capaciteitsplanning - wij bieden de juiste oplossing voor elke scenario. Voor starters, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen, in de cloud of op locatie. Profiteer van professioneel workforce management - perfect afgestemd op uw behoeften.

 


Wij adviseren u graag

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

UW SNELSTE WEG NAAR ATOSS

T +31 30 2106026

E sales@atoss.com