PERSONEELSMANAGEMENT: DAGELIJKSE PERSONEELSTEKORTEN OPLOSSEN

MEER EFFICIËNTIE DOOR EEN PROFESSIONELE IT-ONDERSTEUNDE PLANNING

Wanneer het op personeelsmanagement aankomt, moeten bedrijven vaak snel reageren op plotselinge veranderingen in de personele behoeften of bij onvoorspelbare afwezigheden. Daarbij is het belangrijk om met behulp van automatismen en op basis van maximale gegevenstransparantie snel en efficiënt de juiste beslissing te nemen. Het doel is om het gewenste serviceniveau aan optimale kostprijs en met maximale naleving van de bestaande regelgeving te handhaven, ook bij kortstondige personele tekorten, zonder teveel toe te hoeven geven op de medewerkergerichte aanpak. Duidelijk gedefinieerde processen en een efficiënte IT-ondersteunde personeelsplanning garanderen korte reactietijden en de beste vervanging.

PERSONEELSMANAGEMENT OP KORTE TERMIJN REDUCEREN TOT EEN MINIMUM

Het in een vroeg stadium beperken, en als het even kan, voorkomen van ad-hocreacties in het personeelsbeleid zou het doel moeten zijn van iedere onderneming. Dat is een uitdaging in tijden van volatiele markten en toenemende individualisering van producten en diensten. Een sterkere gerichtheid op de inzet van personeel op middellange en lange termijn en het capaciteitsmanagement scheppen de benodigde voorwaarden. Zo wordt o.a. voorkomen dat medewerkers ten koste van hun tevredenheid naar huis worden gestuurd of dat het aantal dure niet-productieve arbeidsuren snel oploopt. Bovendien wordt vermeden dat uw medewerkers een bovengemiddeld aantal overuren opbouwen of dat u moet teruggrijpen naar uitzendkrachten, die vaak minder kennis van zaken hebben. Dit gaat ten koste van de productiviteit en de kwaliteit.

GEÏNTEGREERD WORKFORCE MANAGEMENT ALS DOEL

ATOSS komt met oplossingen voor een geïntegreerd Workforce Management die een professionele en efficiënte planning ondersteunen - van forecasting en capaciteits-/personeelsplanning tot tijdsmanagement en Self Services. Op deze manier kunt u op basis van upstreamgegevens en slimme prognosetechnieken de personeelsbehoefte bepalen en deze behoefte en de capaciteit optimaal synchroniseren. Zo schept u de beste voorwaarden voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte planning, waarbij u de kortetermijnmaatregelen in het kader van het personeelsmanagement aanzienlijk kunt reduceren.

ATOSS Personeelsmanagement

Proactieve personeelsplanning in plaats van reactief personeelsmanagement - stop personeelstekorten in uw dagelijkse bedrijfsvoering

SLIM PERSONEELSMANAGEMENT

Het principe: een uniform systeem ondersteunt bedrijfsbreed of over alle divisies het uitlenen van medewerkers, evenals de inzet van invallers en mensen uit de arbeidspool. Er zijn geen tijdrovende en langdurige coördinatierondes nodig en knelpunten in het arbeidsproces worden tot een minimum beperkt. In het geval van bijvoorbeeld ziekteverzuim stelt onze softwareoplossing de planner automatisch beschikbare en geschikte medewerkers voor als vervanger. Bij de selectie wordt rekening gehouden met vastgestelde criteria, zoals de status van werktijdrekeningen, kwalificaties en tijdsvoorkeuren. Geschikte medewerkers ontvangen de ploegenaanbiedingen snel en efficiënt op hun mobiele apparatuur . Ook voor de kortetermijnplanning, het zogenaamde intraday management, biedt ATOSS een automatische personeelsplanning. Met een druk op de knop ontvangt de planner een voorstel voor de planning van een vervanger, rekening houdend met alle basisvoorwaarden, zoals beschikbaarheid, tijdbalansen, kwalificaties, behoeften, collectieve overeenkomsten en wettelijke regelingen. Op deze manier worden plotselinge personeelstekorten succesvol en kostenefficiënt verholpen.

VOORDELEN EN EFFECTEN

  • Systeemgebaseerd zoeken naar gekwalificeerde vervangers bij plotselinge afwezigheid van medewerkers
  • Snelle reactie op plotselinge gebeurtenissen door automatische intraday planning
  • Flexibele communicatiekanalen voor automatische melding aan medewerkers over wijzigingen in de planning
  • Verhoging van de medewerkertevredenheid door minder niet-geplande werkopdrachten
  • Bedrijfsuitoefening en serviceniveaus gegarandeerd
  • Snelle en efficiënte processen dankzij geïntegreerd gegevensbestand
  • Stijging van de productiviteit van medewerkers door efficiënte vermijding van niet-productieve werktijden
ATOSS geïntegreerd Workforce Management: Personeelsmanagement

Ga voor meer bedrijfssucces: 5 stappen naar een geïntegreerd Workforce Management

Jürgen Bucher

Uw contactpersoon

Zoekt u een oplossing voor uw personeelsmanagement? Ik help u graag verder!

Jürgen Bucher
Senior Sales Operations Manager

T +31 30 2106028
E sales@atoss.com

Service & Support

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef

Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.

Uw snelste weg naar ATOSS

T +31 30 2106028

E sales@atoss.com