AD HOC PERSONEELSTEKORTEN VOORKOMEN OF SNEL OPLOSSEN

Inhoud

Hoe kunnen we het beste omgaan met personeelsmanagement op de korte termijn?

Hoe maakt ATOSS personeelsmanagement op korte termijn makkelijker?

Welke voordelen en effecten volgen uit geoptimaliseerd personeelsmanagement?

EEN PROACTIEVE, GEAUTOMATISEERDE PLANNING

Snel reageren op plotselinge veranderingen in de personeelsbehoefte of bij kortdurende afwezigheid. Dat is waar het om draait met personeelsmanagement. Oók bij personeelstekorten op korte termijn wil je het gewenste serviceniveau blijven handhaven. En dit tegen een optimale kostprijs, met naleving van de regelgeving en rekening houdend met de wensen van medewerkers. Met slim ingerichte automatisering en maximale transparantie in (privacygevoelige) data, kun je snel en efficiënt de juiste beslissing nemen. Met duidelijk gedefinieerde processen en een door IT ondersteunde personeelsplanning realiseer je de best mogelijke personeelsinzet in een zo kort mogelijke reactietijd.

Workforce forecasting

Bepalen hoeveel medewerkers benodigd zijn:
Wanneer?
Waar?
Met welke kwalificaties?

Personeelsstructuur optimaliseren

Afstemmen van het benodigde personeel en de personeelsstructuur op de lange termijn

lange termijn

Capaciteitsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel op de middellange termijn

middellange termijn

Personeelsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel, op een sales-, service-, kostengeoptimaliseerde- en medewerkersgerichte manier

korte termijn

Personeel managen en bijsturen

Optimale respons op veranderingen op de korte termijn

huidige dag

Tijd- en aanwezigheidsbeheer

Registreren, verwerken en controleren van de gewerkte tijd

Flexibiliseren van de werktijd

MINimaliseer AD HOC veranderingen

Behaal betere resultaten door de aanleiding die tot een ad hoc reactie in personeelsmanagement leidt, te voorkomen, of deze zo snel mogelijk op te lossen. Door sterker op personeelsinzet op de middellange tot lange termijn en op capaciteitsmanagement te focussen, schep je al de nodige voorwaarden. Je voorkomt hiermee dat medewerkers naar huis worden gestuurd, dat het aantal dure niet-productieve arbeidsuren snel oploopt, of dat medewerkers een bovengemiddeld aantal overuren opbouwen. Bovendien voorkom je dat je moet terugvallen op uitzendkrachten die vaak minder kennis van zaken hebben. Wat ook ten koste gaat van de productiviteit en de kwaliteit.

optimaliseer behoefte en kwaliteit

De software voor geïntegreerd Workforce Management die ATOSS speciaal voor kleine en grote bedrijven in verschillende sectoren heeft ontwikkeld, helpen je hierbij. Ze ondersteunen een professionele en efficiënte planning: van forecasting en capaciteits- en personeelsplanning tot tijdmanagement en self services. Zo bepaal je op basis van upstreamgegevens en slimme prognoses de personeelsbehoefte, en stemt deze vervolgens optimaal af met de beschikbare capaciteit. Zo schep je de beste voorwaarden voor een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte planning en kun je ongewenste ad hoc maatregelen voor personeelsmanagement op korte termijn aanzienlijk reduceren.

 

ATOSS Personeelsmanagement

Proactieve personeelsplanning in plaats van reactief personeelsmanagement - voorkom ad hoc personeelstekorten in de dagelijkse bedrijfsvoering

PERSONEELSMANAGEMENT OP ZIJN SLIMST

Tijd besparen op tijdrovende coördinatie. Dat kan met onze oplossing. Binnen het systeem is het mogelijk om medewerkers over verschillende afdelingen heen uit te wisselen en invallers in te zetten. Automatisch en snel. Knelpunten in het arbeidsproces worden tot een minimum beperkt.

Zo genereert onze oplossing, wanneer iemand ziek is, automatisch een voorstel met beschikbare en geschikte vervangers. Bij de selectie houdt onze software rekening met vooraf vastgestelde criteria, zoals de actuele stand van plus- en minuren, kwalificaties en tijdsvoorkeuren. Geschikte medewerkers ontvangen de beschikbaar gekomen (ploegen)diensten direct via de mobiele app. Ook voor de kortetermijnplanning, het zogenaamde ‘intraday management’, biedt ATOSS een automatische personeelsplanning. Met één druk op de knop ontvangt de planner een planningsvoorstel met een vervanger, rekening houdend met alle basisvoorwaarden zoals beschikbaarheid, reeds gewerkte of nog beschikbare uren, kwalificaties, behoeften, collectieve overeenkomsten en wettelijke regelingen. Zo los je plotseling ontstane personeelstekorten snel en kostenefficiënt op met ATOSS Personeelsmanagement.

VOORDELEN EN EFFECTEN

  • Systematisch en geautomatiseerd zoeken naar gekwalificeerde vervangers bij plotselinge afwezigheid van medewerkers
  • Snelle reactie op plotselinge gebeurtenissen door automatische intraday planning
  • Flexibele communicatiekanalen om wijzigingen in de planning automatisch aan medewerkers te melden
  • Een hogere medewerkerstevredenheid door minder ad hoc ingeplande diensten
  • Gegarandeerde continuïteit in bedrijfsvoering en gewenste serviceniveaus
  • Snelle, efficiënte en minder foutgevoelige processen dankzij een geïntegreerde database
  • Stijging van de productiviteit van medewerkers door het kunnen vermijden van niet-productieve werktijden
ATOSS Checklist Employee Integration_NL (pdf, 204 KB)

CHECKLIST: MEDEWERKERSBETROKKENHEID VERGROTEN 

Met data-technologie kun je medewerkers betrekken bij de planning en hun wensen meewegen. Hierdoor stimuleer je de betrokkenheid en zelfredzaamheid. Download de gratis checklist om te ontdekken hoe jij de employee engagement kunt vergroten binnen jouw bedrijf. 
 

ATOSS Checklist Employee Integration_NL (pdf, 204 KB)

Wfm voor alle uitdagingen

Oplossingen voor elke bedrijfsgrootte en elke bedrijfstak: van wetsconforme tijdregistratie en klassiek tijdmanagement tot intuïtieve self services, mobiele apps, professionele personeelsplanning of strategische capaciteitsplanning - wij bieden de juiste oplossing voor elke scenario. Voor starters, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen, in de cloud of op locatie. Profiteer van professioneel workforce management - perfect afgestemd op jouw behoeften.

 

Wij adviseren je graag

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

UW SNELSTE WEG NAAR ATOSS

T +31 30 2106026

E sales@atoss.com