Medgate

360° GEZONDHEIDSZORG

"Doc around the clock". Dat is de filosofie van Medgate. De Zwitserse aanbieder van geïntegreerde ambulante gezondheidszorg exploiteert het grootste e-healthcentrum van Europa. Ongeveer 250 werknemers, waaronder 60 artsen, 35 medisch assistenten en 6 telegeneeskundige gezondheidsadviseurs begeleiden patiënten 24 uur per dag bij hun vragen over hun gezondheid. Per telefoon, via het internet of via de video. Het team verwerkt tot 4.300 teleconsulten per dag. Efficiënte procedures en een op de patiëntfrequentie gerichte personeelsinzet is daarbij een must.

ATOSS Workforce Management draagt ertoe bij dat de gekwalificeerde ambulante gezondheidszorg op elk uur behoeftegericht en kostengeoptimaliseerd wordt beheerd. De 70 medewerkers van het callcenter gebruiken sinds kort het geïntegreerde uitwisselingsplatform. Zij kunnen op eigen verantwoordelijkheid werktijden wisselen met collega's. Alles wat gewenst is, is toegestaan. Ons systeem controleert automatisch of bij het wisselen van de diensten de gedefinieerde randvoorwaarden, zoals de minimale personeelsbezetting of de maximale duur van vijf werkdagen wordt nageleefd. Met zoveel ruimte is werken nog leuker - dat merken ook de klanten van Medgate.

Bron: ATOSS Klant Medgate | ATOSS Jaarverslag 2014

Best of Medical

IN HET VOORDEEL VAN PATIËNTEN, MEDEWERKERS EN BEDRIJVEN

Praktijkvoorbeelden uit de gezondheidssector. Voor een duurzame en flexibele personeelsplanning (Engels).

Best of Medical (pdf, 3791 KB)