Capaciteitsplanning - strategische planning en controle van het personeel

Inhoud

Hoe maakt ATOSS capaciteitsplanning makkelijker?

Welke voordelen en effecten volgen uit een optimale capaciteitsplanning?

Personal capaciteiten - Vandaag plannen voor het succes van morgen

Personeelsplanners staan voor de uitdaging om de personeelscapaciteit op de middellange en lange termijn af te stemmen op de behoefte aan personeel. Hun doel is om instabiele orderportefeuilles in schommelende markten op effectieve en efficiënte wijze in balans te brengen met de eveneens wisselende bezoekers- en klantenstromen. Alleen met de juiste ondersteuning op het gebied van capaciteitsmanagement kunnen bedrijven niet alleen hun resources, maar ook alle mogelijkheden op het gebied van kosten-, service- en verkoopoptimalisatie optimaal benutten.

Workforce forecasting

Bepalen hoeveel medewerkers benodigd zijn:
Wanneer?
Waar?
Met welke kwalificaties?

Personeelsstructuur optimaliseren

Afstemmen van het benodigde personeel en de personeelsstructuur op de lange termijn

lange termijn

Capaciteitsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel op de middellange termijn

middellange termijn

Personeelsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel, op een sales-, service-, kostengeoptimaliseerde- en medewerkersgerichte manier

korte termijn

Personeel managen en bijsturen

Optimale respons op veranderingen op de korte termijn

huidige dag

Tijd- en aanwezigheidsbeheer

Registreren, verwerken en controleren van de gewerkte tijd

Flexibiliseren van de werktijd

Met ATOSS capaciteitsplanning altijd alle personeelsgegevens in beeld

Personeelsplanners hebben een oplossing nodig die zowel het capaciteitsverloop als de behoeften op lange termijn zichtbaar en beheerbaar maakt. Dat gaat dus verder dan de maandelijkse, wekelijkse of dagelijkse planning. ATOSS Capaciteitsmanagement biedt u deze mogelijkheid. Onze geavanceerde oplossing houdt namelijk rekening met alle factoren die invloed hebben op de personeelscapaciteit. Dit met behulp van flexibel definieerbare samenstellingsmogelijkheden, zowel tijdsgerelateerd als organisatorisch van aard. Tijdens het planningsproces hebben planners alle relevante personeelsgegevens van hun resources tot hun beschikking, zoals: werkt een medewerker voltijd, deeltijd of tijdelijk, wat is het saldo en de verdeling van vrije dagen, vakanties en ziekteverzuim tot over welke kwalificaties beschikt iemand en wanneer verlopen deze.

Nu downloaden (pdf, 2396 KB)

Voorbeelden uit de praktijk

Efficiënt Workforce Management met ATOSS Software AG.

Nu downloaden (pdf, 2396 KB)

VOORUITPLANNEN VOOR MEER productiviteit en pro-activiteit

Omdat het verzuimpercentage in onze oplossing is geïntegreerd, kunnen planners onmiddelijk afwijkingen vaststellen tussen de bruto- en nettocapaciteit en de behoefte aan personeel op de lange(re) termijn. Dit vergroot de transparantie aanzienlijk en biedt vroegtijdig mogelijkheden voor maatregelen die de onderneming strategische voordelen kunnen bieden.

Zo kunnen planners met behulp van de langetermijnplanning tijdig in kaart gebrachte bezettingstekorten doelgericht opvangen en het serviceniveau en de flexibiliteit verhogen. Denk bijvoorbeeld aan het vroegtijdig inhuren van externe dienstverleners of flexwerkers, of het pro-actief en preventief doorvoeren van afdelings- of locatiewijzigingen. En met een jaarlijkse vakantieplanning die rekening houdt met slappere periodes en het verschuiven van uren van medewerkers gedurende het jaar, kunnen dure niet-productieve uren meetbaar worden gereduceerd. Daarnaast leidt een betrouwbaardere planning tot een hogere medewerkerstevredenheid.

 • huidige situatie
 • verbeteringskans
 • gewenste situatie
werktijden
Tijdsverloop
personeelsinzet
Vraaggerichte personeelsinzet
Niet-vraaggerichte personeelsinzet
Over- en onderbezetting

Effectief capaciteitsmanagement schept de basis voor strategisch personeelsbeleid.

VOORDELEN EN EFFECTEN

 • Uitgebreid overzicht van beschikbare bruto- en nettocapaciteit
 • Geïntegreerde afwezigheids- en ziektepercentages
 • Personeelsbehoefte en afwijkingen in de capaciteit direct zichtbaar
 • Ondersteuning bij planning voor teams, afdelingen en bedrijf als geheel
 • Verbeterde planningskwaliteit door anticiperende capaciteitsafstemming
 • Geoptimaliseerde kosten, service en verkoop door gekwalificeerde langetermijnplanning
 • Optimale vakantieplanning door afstemming met personeelsbehoefte
 • Snelle en efficiënte processen dankzij geïntegreerde personeelsgegevens

Workforce management voor alle uitdagingen

Oplossingen voor elke bedrijfsgrootte en elke bedrijfstak: van wetsconforme tijdregistratie en klassiek tijdmanagement tot intuïtieve self services, mobiele apps, professionele personeelsplanning of strategische capaciteitsplanning - wij bieden de juiste oplossing voor elke scenario. Voor starters, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen, in de cloud of op locatie. Profiteer van professioneel workforce management - perfect afgestemd op uw behoeften.

 

Wij adviseren je graag

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

UW SNELSTE WEG NAAR ATOSS

T +31 30 2106026

E sales@atoss.com