De kern van nauwkeurige personeelsplanning

Inhoud

Hoe bepalen we de behoefte aan personeel zo exact mogelijk?

Hoe houden we bij de personeelsplanning het beste rekening met kwalificaties?

Hoe integreren we de wensen van de werknemers het beste in de personeelsplanning?

Welke voordelen en effecten volgen uit een optimale planning van de personeelsinzet?

 

BEPAAL DE BEHOEFTEN EN MAAK UW PERSONEELSINZET FLEXIBEL EN KOSTENEFFICIËNT

Een optimaal op de vraag afgestemde personeelsplanning is één van de belangrijkste instrumenten om de productiviteit van uw bedrijf te verhogen - of u nu in de productie, dienstverlening, retail, logistiek, gezondheidszorg of callcenterbranche opereert. Wanneer werknemers exact worden ingezet waar ze nodig zijn, kunt u dure overuren en onnodige periodes van inactiviteit reduceren. Tegelijkertijd stijgen het serviceniveau en de kwaliteit van uw product of dienstverlening. Ook ontstaat er ruimte voor het ontwikkelen van meer toegevoegde waarde.

Workforce forecasting

Bepalen hoeveel medewerkers benodigd zijn:
Wanneer?
Waar?
Met welke kwalificaties?

Personeelsstructuur optimaliseren

Afstemmen van het benodigde personeel en de personeelsstructuur op de lange termijn

lange termijn

Capaciteitsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel op de middellange termijn

middellange termijn

Personeelsplanning

Afstemmen van de behoefte aan personeel en het beschikbare personeel, op een sales-, service-, kostengeoptimaliseerde- en medewerkersgerichte manier

korte termijn

Personeel managen en bijsturen

Optimale respons op veranderingen op de korte termijn

huidige dag

Tijd- en aanwezigheidsbeheer

Registreren, verwerken en controleren van de gewerkte tijd

Flexibiliseren van de werktijd

4 procent hogere productiviteit van de medewerkers, 80 procent minder planningswerk en 25 procent minder overuren: deze resultaten van huidige ATOSS-projecten tonen wat er met geoptimaliseerde personeelsinzet mogelijk is. Geïntegreerd Workforce Management en een vraaggedreven personeelsplanning, kunnen in alle branches de productiviteit en het concurrentievermogen verhogen. Bovendien kunt u met een professionele personeelsplanning meer transparantie en flexibiliteit creëren. Hierdoor neemt ook de tevredenheid onder uw werknemers toe.

Beheers complexiteit en optimaliseer uw PERSONEELsINzet

Het optimaliseren van een personeelsplanning omvat meer dan alleen het bepalen van de werktijd en werkplek. Factoren als bijvoorbeeld verkoopvolume of klantfrequentie in de retail, bezettingsgraden in ziekenhuizen, aantal binnenkomende gesprekken in callcenters en ordervolume in de industrie worden steeds belangrijker. Ook wetten, cao's, bedrijfsafspraken en individuele criteria zijn vaste onderdelen van een professionele personeelsplanning. Daartoe behoren onder andere kwalificaties, specifieke werktijdmodellen, leeftijdsgerelateerde beperkingen, voorkeuren inzake werktijden en ergonomische eisen. Een personeelsplanning is pas echt geoptimaliseerd en hoogwaardig als alle relevante parameters in acht worden genomen. Deze complexiteit zal alleen nog maar toenemen. Gezien de demografische veranderingen en het daarmee samenhangende tekort aan geschoolde arbeidskrachten, krijgt het bedrijfsleven in de toekomst met een nog grotere diversiteit aan werktijden te maken. Het daaruit voortvloeiende planningsprobleem is niet op te lossen zonder krachtige IT-tools.

 

Personeelsplanning

Het doel van ATOSS Personeelsplanning is om werktijden en bestelvolumes optimaal qua behoefte en kosten op elkaar af te stemmen.

 

 

KWALIFICATIEBEHEer IN DE PERSONEELSPLANNING van ATOSS

Voor de verantwoordelijke planners is het vaak een uitdaging om de best gekwalificeerde medewerkers te vinden voor de juiste werkplek. Met kwalificatiebeheer van ATOSS definieert en beheert u speciale kwalificaties, zoals eerstehulpverlening, brandbeveiliging en specifieke vaardigheden voor een activiteit of een werkplek. Met behulp van een automatische vergelijking tussen de kwalificaties van medewerkers enerzijds en taken of werkplekken anderzijds, ontwikkelt u een hoogwaardige en revisiebestendige personeelsplanning. Overzichtelijke evaluaties tonen in één oogopslag de kwalificatiestatus van medewerkers of afdelingen en maken eventuele benodigde acties zichtbaar. Dit vergemakkelijkt de langetermijnplanning van personeel.

 

MEER INSPRAAK IN DE WERKTIJD VOOR MEDEWERKERS

Medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de toegevoegde waarde en kennis en zijn essentieel voor het succes van het bedrijf. Rekening kunnen houden met hun wensen voor werktijden, vakanties en vrije dagen is al lang standaard bij de personeelsplanning van ATOSS. Ook uitwisselingsplatforms voor ploegen- en dienstplanning, apps voor mobiel Workforce Management en het Staff Center voor self services, vervullen de behoefte van medewerkers aan meer inspraak en flexibiliteit bij de indeling van hun werktijd. Dit verhoogt de persoonlijke verantwoordelijkheid en tevredenheid op de werkplek, terwijl ziekte- en verloopcijfers dalen.

 

VOORDELEN EN EFFECTEN

  • Eenvoudigere personeelsplanning
  • Hogere planningskwaliteit
  • Optimalisering van behoefte, service en kosten van personeelsinzet
  • Vermindering van niet-productieve werkuren
  • Flexibel reageren op schommelingen in de behoefte
  • Continue procesoptimalisatie
  • Meer transparantie in personeelsprocessen en -kosten
  • Meer toegevoegde waarde en betere servicekwaliteit
  • Hogere tevredenheid van medewerkers door eerlijkere en flexibelere planning

Workforce management voor alle uitdagingen

Oplossingen voor elke bedrijfsgrootte en elke bedrijfstak: van wetsconforme tijdregistratie en klassiek tijdmanagement tot intuïtieve self services, mobiele apps, professionele personeelsplanning of strategische capaciteitsplanning - wij bieden de juiste oplossing voor elke scenario. Voor starters, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen, in de cloud of op locatie. Profiteer van professioneel workforce management - perfect afgestemd op uw behoeften.

 


Wij adviseren u graag

Wenst u meer informatie?

Wij zien uw bericht graag tegemoet! Bel ons of gebruik onderstaand formulier!

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

Wenst u meer informatie?

Wij bellen u terug - laat het ons weten wanneer het u uitkomt:

Aanhef
Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord.*

UW SNELSTE WEG NAAR ATOSS

T +31 30 2106026

E sales@atoss.com